52 Baro Bir Araya Gelerek Cinsiyet Eşitliğini Masaya Yatırdı

28 Eylül’de, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, cinsiyet eşitliği için bir ‘Arama Toplantısı’ düzenledi.

Türkiye Barolar Birliği

52 barodan 118 temsilcinin katıldığı konferansta; toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve raporlama çalışması yapmak üzere sekiz masa etrafında çalışma yürütüldü.

Toplantının açılış konuşmasını, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Filiz Saraç, İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. İzzet Varan ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Av. Nuriye Kadan yaptı.

Arama toplantısında Türkiye’de yaşanan kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin ve cinsel yönelimden dolayı maruz kalınan ayrımcılığın altında yatan nedenlerin ve çözüm önerilerinin yanı sıra 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme (CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin konuşuldu.

Türkiye Barolar Birliği

Hedefleri belirlendi

Toplantının ikinci bölümünde temsilciler sekiz ayrı masaya bölünerek çalışmalarını yürüttüler.

Temsilciler; ‘toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak’, ‘İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un uygulamasındaki sorunları gidermek’, ‘baroların toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele kapasitelerini güçlendirmek’, ‘kadınların ve LGBTİ bireylerin adalete erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamak’, ‘toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılarak  toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi konularında ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında karşılaşılan zorlukları tespit ederek çözüm   üretmek’ olmak üzere beş hedefe hangi yöntemlerle, kimlerin sorumluluğunda, kimlerle işbirliği yapılarak, ne kadar sürede ulaşılabileceğine dair fikirleri tartıştı.

Temsilciler görüş ve önerilerini sundular

118 temsilcinin katıldığı arama toplantısında, belirlenen hedeflere hızla ulaşmayı sağlayacak görüş ve önerler sunuldu. Toplantıda sunulan görüş ve öneriler şu şekilde:

– Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında bilginin ve farkındalığın küçük yaşlardan başlaması gerektiği fikri benimsendi. Bu nedenle ebeveyn okullarının düzenlenmesi için milli eğitim il müdürlükleri ile barolar arasında bir iş birliği protokolü yapılabileceği fikri tüm masalarca kabul edildi.

– Özellikle kolluk kuvvetlerine, adliye personeline, il milli eğitim müdürlüklerine, belediyelere, üniversitelere, meslek odalarına, ticaret ve sanayi odalarına eğitimler verilmesi bu eğitimlerin barolar aracılığıyla yapılması kabul edildi. Eğitimcilerin uzman kişilerden seçilmesi, eğitimlerin düzenli ve sürekli olması, katılımın takibinin sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

– İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı kanuna aykırılıkların kural haline geldiğine dikkat çekilerek, hâkim ve savcıların bu konuda etkili ve yeterli bir eğitimde olmasının önemi vurgulandı.

– Cinsiyete dayalı ayrımcılığın iş hayatında çok sık yaşandığına dikkat çekilen toplantıda, kadınların istihdama katılımı konusunda da ilgili kurumlarla iş birliğinin acil eylem planı olarak hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

– Bunların aynı sıra, başsavcılıklarla iş birliği yapılarak, istatistik veri oluşturma ve il bazında raporlama yapmak için cinsiyet ayrımcılığından kaynaklı tüm dava dosyalarının taranmasının gerekli olduğu sonucuna varıldı.

“Amaç, toplumsal zihniyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümü sağlamak”

Toplantı sonrasında, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Av. Nuriye Kadan, toplantının amacını Aydınlık’a anlattı: “Temel amaç giderek artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet ile cinsiyet ayrımcılığının arkasında var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda toplumsal farkındalık, bilinç kazandırmak toplumsal zihniyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümü sağlamak. Yapılan bu arama konferansının en temel önceliği toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin önemine vurgu yapılması oldu. Ardından da ilgili yasaların uygulamadaki sorunlarının varlığı ve bunların çözüm yollarına ilişkin var. Kadının yalnızca aile içinde değil bir birey olarak toplumda varlığının kabulü ile ivedilikle Kadın Bakanlığının da kurulması yönünde öneriler getirildi.”

Kaynak: AydınlıkTürkiye Barolar Birliği

avatar
  Kaydol  
Bildir
9 Ekim 2019