Salgına Karşı Tedbir Politikalarında Cinsiyet Eşitliği Nasıl Sağlanır?

BM Kadın Birimi Genel Sekreter Yardımcısı Asa Regner, hükümetlere, parlamentolara ve belediyelere, koronavirüs salgını süresince politikalarında cinsiyet eşitliğini gözetmelerini sağlayacak, 10 sorudan oluşan bir liste hazırladı.

BM Genel Merkezi ve dünya çapındaki BM Kadın Birimi ofisleri şu anda kapalı veya personel erişimine sıkı kısıtlamalar getirilmiş durumda. Bu dönemde Birim, hükümetlerin ve yerel yönetimlerin koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü siyasi ve ekonomik politikaların kadınlar ve hakları üzerindeki etkisini talip etmeye öncelik verdi.

BM Genel Sekreter yardımcısı Asa Regner, “Cinsiyet perspektifi getirildiğinde kararların ve politikaların iyileştiğini biliyoruz. Aslında, “cinsiyet körü” kararlar ve politikalar sadece daha kötü değil aynı zamanda genellikle başarısız olmaktadır. Bu nedenle duruma karşı, karar vericilerle işbirliği yapıyoruz, sadece kadınlar ve kız çocukları için daha iyi sonuçlar elde etmek için değil, aynı zamanda herkes için daha iyi sonuçlar elde etmek için.”

Günlük hayatta yaşadığımız hızlı değişimlerin kadınlar ve erkekler üzerinde farklı etkileri olduğunu söyleyen Regner, sözlerine, “Tüm aileler birdenbire kendilerini tam zamanlı olarak küçük alanlarda, ekonomik stres altında, çocuklarını çevrimiçi eğitime bağlanırken buldular. Bu koşullarda, cinsiyet dinamikleri, herkesin yaşadığı gerginlikle birlikte  insanlar için çok farklı sonuçlara ve deneyimlere yol açabilir” diyerek devam etti.

Regner, hükümetlere, belediyelere, parlamentolara ve diğer karar vericilere, bu dönemde politikalarında cinsiyet eşitliğini gözetmelerini sağlayacak 10 soru sordu:

1. Ebola, Zika virüsünün yol açtığı ve hareketin kısıtlandığı diğer durumlardan biliyoruz ki bu dönemde kadına yönelik şiddet artma eğilimi gösteriyor:  Kadınların şiddet eğilimli partnerleriyle tam zamanlı olarak evde kalmaları potansiyel olarak tehlike yaratır. Kadınların kaynaklara, yardım hatlarına ve sığınma evlerine erişimini sağlamak için neler yapıyorsunuz?

2. Ekonomik kararlarınızı kimlere yönelik alıyorsunuz ve kimlerin çıkarına hizmet ediyor? Erkeklerin gelirleri genel olarak kadınlardan daha yüksektir. Kalıcı veya uzun süreli işlerde çalışan erkek oranı kadınlardan daha fazladır. Dolayısıyla sağlık sigortası, işsizlik ödeneği ve diğer sosyal korumalara erişim konusunda büyük eşitsizlikler mevcut. Erkekler ayrıca dünyada siyasi karar alma süreçlerinde daha fazla temsil ediliyorlar. Kadınların seslerinin ve çıkarlarının, liderlik ettiğiniz karar verme süreçlerine ve sonuçlarına nasıl yansıdığını düşündünüz mü? Kadın politikacılar ve karar vericiler tarafından yönlendiriliyor musunuz? Kadınların hâkim olduğu işgücü piyasası sektörlerini temsil eden işverenler ve sendikalar söz sahibi mi? Kadın örgütlerine, kadın sığınma evlerine veya STK’lara danışıldı mı? Kayıt dışı sektörlerde çalışan kadınlar ne olacak?

3. Kadınlar erkeklerden daha yoksul ve ekonomik gücü daha azdır. Nakit transferlerini düşünüyorsanız, bunlar kadınların erkeklere ekonomik bağımlılığını azaltmak için hane halkından ziyade bireyleri hedefleyecek mi?

4. Ekonomiler yavaşladığında veya hatta durduğunda, çoğunluğu kadın olan bekar ebeveynlere yönelik girişimleriniz olacak mı?

5. Yaşlı kadınların ve erkeklerin şu anda yüksek sağlık riski altında olduğunu biliyoruz. Ancak özellikle 80 üstü kadınlar, dünyadaki yaşlıların çoğunluğunu oluşturuyor. Bununla birlikte, eğer varsa,  emekli maaşları ve bakım veya diğer hizmetleri satın alma ihtimalleri daha düşüktür. Yönetiminiz yaşlılarınızın durumunu biliyor mu? Yalnız bırakıldıklarını mı ya da destek aldıklarına dair bir bilginiz var mı? Yalnız yaşıyorlar ve dışarı çıkmamaları söyleniyorsa, birinin ihtiyaçlarını karşılandığından emin olmak için planlarınız var mı?

6. Yaşlı bakımı söz konusu olduğunda, bunu sağlayan kadınlardır. Bu ücretli bir iş veya sadece aile üyelerine verdikleri destek yoluyla da olabilir. Virüs buluşına  karşı korunmalarını sağlamak için ne yapıyorsunuz? Onlara ödeme yapıldığından emin misiniz? Yeterli mi?

7. Birçok ülkede, sağlık sigortasına sahip kadın sayısı erkeklerden daha azdır. Test ve sağlık bakım haklarının korunmasını sağlamak için ne yapıyorsunuz?

8. Kriz sırasında insanların gıdalara güvenilir bir şekilde erişmesi gerekir. Kadınlar, tarım ve marketler de dahil olmak üzere düşük ücretli gıda üretim işlerinde daha çok çalışmaktadır. Çalışma koşulları, maaşları ve toprağa erişim de dahil olmak üzere durumlarını korumak için ne yapıyorsunuz?

9. Bazı yerlerde okullar kapanıyor. Kaynakları olanlar çevrimiçi veya uzaktan öğretime geçiyor olabilir. Erkeklerin çalışmaya devam ederken kızların daha küçük kardeşlere veya büyükanne ve büyükbabalarına bakmaya yönlenlenmelerini engellemek için ne yaptınız?

10. Anne bakımının personel ve anneler için güvenli koşullar altında devam etmesini sağlamak için ne yapıyorsunuz? Sağlık sistemleri üzerindeki yükler anne bakımını oldukça zorluyor. Peki bu bağlamda annelerin sağlığı da dahil olmak üzere kadın sağlığını nasıl koruyorsunuz?

Kaynak: UNWomen

avatar
  Kaydol  
Bildir
24 Mart 2020