BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi 39 Yaşında

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi’nin 39. yılında, sözleşmeye taraf olan Türkiye’nin yükümlülüklerini hatırlatarak, taahhütlerin yerine getirilmesini talep etti.

HATIRLATIYORUZ

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi – CEDAW, 18 Aralık 1979 tarihinde kabul edildi.

Türkiye, Sözleşmeyi 1985 yılında onayladı.

Türkiye, Sözleşmeyi onaylayan her devlet gibi, kadınların yasalarda ve yaşamın her alanında insan haklarından erkeklerle eşit olarak yararlanmasını sağlama, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşama geçirme taahhüdü altına girdi.

UYARIYORUZ

TBMM’de “Aile Bütünlüğünü Koruma” amacıyla kurulmuş komisyon tarafından kadınların kazanılmış haklarından geri gidişe yol açacak yasa değişiklikleri öneriliyor. Türkiye, kadını BİREY olarak görmeyen bir anlayışla yönetildikçe, yasalarda yer alan eşit haklar yaşama geçirilemiyor.

Türkiye, 2017 yılında Dünya Ekonomik Forumu toplumsal cinsiyet uçurumu (gender gap) raporunda 144 ülke arasında eğitim, sağlık, istihdam ve siyasi temsil konularında dünya sıralamasında 131. sırada yer alıyor.

Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk yaşta evlendirmelerle Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Medeni Kanun ihlalleri artıyor.

“Kadın erkek eşitsizliği, bir demokrasi meselesi” diyoruz.

İSTİYORUZ

Günümüzde kadınlara karşı ayrımcılığın söylemde ve eylemde giderek artması karşısında tüm kişi, kurum ve kuruluşların dikkatini çekiyor, (CEDAW) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesinden ve uluslararası hukuktan doğan taahhütlerin yerine getirilmesini istiyoruz.

Nazan Moroğlu

İKKB Koordinatörü

avatar
  Kaydol  
Bildir
18 Aralık 2018