Covid-19 Pandemi Sürecinin Eğitime Etkisi

Kırmızı Biber Derneği Başkanı Fatma Aytaç, pandeminin öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilememesi için, hem ilgili kurumlara hem de sivil topluma düşen görevler üzerine yazdı.

Fatma Aytaç*

Covid-19 döneminin etkilerini tartışırken, sonuçlarını izlerken, gözden kaçırılmaması gereken bir konu da, pandeminin öğrencilerin eğitim hayatına etkileri olacaktır. Bugünden sorunun rakamsal boyutunu göremiyor olsak da, sorun ortaya çıkmadan önlem alınması için farkındalık çalışması yapılabilir, yapılması hayat kurtarıcı olacaktır.

Türkiye genelinde, Covid-19 önlemleri çerçevesinde 23 Mart 2020 itibariyle online eğitime geçilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı 2018-2019 öğretim yılı verilerine göre, toplam öğrenci sayısı yaklaşık 18 milyon civarındadır. Bu öğrencilerin arasında uzaktan eğitime erişim imkanları olmayan ya da yaşadıkları ortamın koşulları elvermediği için bu eğitime katılamayan öğrenciler olabilir.

Okul hayatından uzak kalmak, özellikle yoksul kesimlerde öğrencilerin eğitim hayatından kopması, okulu bırakması, yaşamlarının tamamen farklı yönde ilerlemesi gibi sonuçlarla karşı karşıya kalmalarına sebep olabilir. Dezavantajlı kesimler ve engelli öğrenciler için bu tehlike katlanarak artabilir.

Bu yalnızca ülkemiz için değil, dünya genelinde potansiyel bir sorun olarak öngörülmektedir.

Konunun öğrencilerin hayatını olumsuz etkilememesi için, hem ilgili kurumlara hem de sivil topluma düşen görevler vardır:

1- Pandemi öncesi ve sonrası, özellikle kız çocuklarının okula devam edip etmediğinin takip edilmesi, bu konudaki verilerin titizlikle toplanması,

2- Çocukların, özellikle kız çocuklarının pandemi sonrası eğitim hayatlarının kesilmemesi için bugünden konuya dikkat çekmek, farkındalık kampanyası yapılması,

3- Üçüncü olarak da ortağı olduğumuz uluslararası kurumlar ile iş birliği yapılması ve dünya genelindeki istatistikler için veri aktarılması olabilir.

İstatistik Aktiviteler Koordinasyon Komitesi’nin (CCSA- Committee for the Statistical Activities) raporuna göre;

Dünya genelinde 1 milyar 600 bin öğrenciyi etkisi altında alan bir durumla karşı karşıyayız. Yaş grupları bazında, 155 milyon okul öncesi eğitim, 691 milyon ilkokul, 537 milyon ortaokul ve 191 milyon yüksek ve dengi okul öğrencisi olarak sıralanıyor. Ayni araştırmaya göre 826 milyon öğrencinin bilgisayara erişimi yok.

Dünya ülkelerinin dörtte birinde, Pandemi tam da eğitim yılının başına denk gelmiş ve öğrencilerin neredeyse bir yıllık eğitim dönemini etkilemiştir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (Sustainable Development Goals) 4.sü olan, “Kaliteli Eğitim” hedefinin (SDG 4- Quality Education), bundan olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır.

Aynı rapora göre UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) hükümetlerden, krizin kısa, orta ve uzun vadeli etkilerini ölçmek üzere veri istemekte ve krizin ulusal eğitim üstündeki etkisini en aza indirmek için hükümetlere yardım etmektedir. Öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi ve kayıplarının telafi edilmesi gerekmektedir.

Bu sürecin sonunda;

  • Hiçbir çocuk Covid-19 pandemisinden dolayı eğitim hayatından mahrum kalmamalı,
  • Bir çocuk bile eksilmeden eğitim kaldığı yerden devam etmelidir.

*Kırmızı Biber Derneği Başkanı

avatar
  Kaydol  
Bildir
12 Haziran 2020