Doğal Afetlere Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bakmak

Eric Neumayer ve Thomas Plümper‘in London School of Economics and Political Science‘da kaleme aldığı makaleye göre, doğal afetlerde ölenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Araştırmacı Eric Neumayer ve Thomas Plümper‘e göre, doğal afetlerin insani etkisi tamamen doğa tarafından belirlenmiyor,  bu etki aynı zamanda ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilere de bağlı.

London School of Economics and Political Science’da yayımlanan makalelerinde kadınların ve kız çocuklarının doğal afetlerden nasıl etkilendiğine bakan ve doğal afetler sonucunda yaşanan ölümlere toplumsal cinsiyet perspektifi getiren araştırmacılar, cinsiyetler arasındaki biyolojik ve fizyolojik farklılıkların ölüm oranlarındaki büyük ölçekli cinsiyet farklılıklarını açıklayamadığını söylüyor. Asıl incelelenmesi gereken, sosyal normlar ve davranışların yanı sıra, kadınların sosyoekonomik durumu. Kadınların sosyoekonomik durumu ne kadar yüksek olursa, yaşam beklentisine ilişkin cinsiyet farkı o kadar az oluyor.

Neumayer ve Plümper’e göre, doğal afetlerde ölenler arasındaki cinsiyete dayalı eşitsizlik, ekonomisi gelişmemiş toplumlarda kadın erkek arasındaki gelir eşitsizliği ve toplumsal rollerden kaynaklanıyor.

Araştırma, kadınların kıyafet kodlarından ötürü uygun kıyafet bulmak için zaman kaybetmesi, annelik sıfatıyla aileyi güvende tutmaya öncelik vermesi ve kadınların istihdam oranlarının düşük olması sebebiyle, doğal afetlere evde yakalanma risklerinin yüksekliği, kadınların doğal afetlerden erkeklere oranla daha fazla etkilenmemesinin ana sebeplerinden.

Araştırmanın bir diğer bulgusu da, doğal afetlerin etkisi ne kadar güçlüyse, yaşam beklentisindeki cinsiyete dayalı uçurumun o kadar artması.  Yani, büyük felaketler kadın yaşam beklentisi (erkeklerinkine göre) üzerinde daha küçük afetlere göre daha ciddi etkilere yol açıyor.

Kaynak: LSE

avatar
  Kaydol  
Bildir
29 Ocak 2020