İKKB’nin 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) bir basın açıklaması yayınladı: “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü bir kutlama günü değil, sorunları ve çözüm yollarını bir kez daha gündeme getirme günüdür.”

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için İKBB Koordinatörü Nazan Moroğlu’nun yaptığı basın açıklamasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 19 Aralık 2011 tarihli toplantısında verilen karara değinerek, “kız çocuklarının çocuk haklarından eşit olarak yararlanmadığı, onlara  verilecek her desteğin kız çocuklarına karşı ayrımcılığı ve şiddeti önleyeceği, onları güçlendireceği ve bunun toplumsal açıdan yararı önemle vurgulanmış” ve 11 Ekim’lerin “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kabul edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir denildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

“2012 yılından beri 11 Ekim’ler, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme, gelişim gibi haklarını eşit olarak kullanması ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddete son verilmesi çağrılarının yapıldığı bir gündür.”

“Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Dünya Kız Çocuklar Günü dolayısıyla bir ana tema belirlemektedir.”

2012 Dünya Kız Çocukları Günü’nün teması “çocuk evlilikleri” idi

“2012 yılında “Çocuk Evlilikler – Child Marriage” sorunu dünya gündemine taşınmış, çözüm yolları araştırılmıştır.”

“Sonraki yıllarda, “Kız Çocuklarının Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar”; “Şiddet Döngüsünü Kırmak İçin Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi”; “2030 Vizyonu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kız Çocukların Gücü”; “Kriz dönemlerinde, öncesinde ve sonrasında kız çocuklarının güçlendirilmesi” ana başlıkları altında sorunlar, çözüm yolları ele alınmış, eylem planları hazırlanmıştır.”

“Kız Çocukların henüz Yazılmamış ve Durdurulamaz Gücü”

“Bu yıl, 11 Ekim 2019 itibariyle tüm dünyada “Kız Çocukların henüz Yazılmamış ve Durdurulamaz Gücü” başlığı altında çalışmalar yapılacaktır.”

“İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği için tüm çocuklara ve özellikle nüfusumuzun %29’u olan kız çocuklarına laik ve bilimsel temele dayalı kaliteli bir eğitim verilmesini istiyoruz;

-cinsiyete dayalı ayrımcılıkları kökleştirecek bilgilerin müfredattan çıkarılması; karma eğitimden ödün verilmemesi,

-kız çocuklarının okullaşma oranını düşüren 4+4+4 kesintili eğitim sisteminin kaldırılması, kesintisiz temel eğitime geçilmesi,

-son 6 yılda 232 bini aşan çocuk evliliklerinin önlenmesi,

-kız çocukların ihmal ve istismardan korunması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz.

avatar
  Kaydol  
Bildir
11 Ekim 2019