İklim Değişikliği Kız Çocuklarının Haklarını Nasıl Etkiliyor?

İklim krizi kız çocuklarının haklarını nasıl etkiliyor? Bu etkileri azaltmak için ne yapılmalı? Hükümetlere düşen görevler neler?

İnsani krizleri ve cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirecek, insan kaynaklı bir iklim kriziyle karşı karşıyayız.

İklim değişikliği sosyal ve nesiller arası bir adaletsizliği körüklerken, iklim değişikliğine en az sebep olanlar, en çok etkilenenler arasında yer alıyor.

kKz çocukları ve genç kadınların maruz kaldığı eşitsizlik ve ayrımcılık iklim değişikliğiyle git gide artıyor. Krizin etkilerini en çok hissedecek olan onlar olsa da bununla başa çıkmalarına yardımcı olacak kaynaklara erişimleri sınırlı.

İklim değişikliği kız çocuklarının haklarını nasıl etkiliyor?

Eğitim

Stres veya kriz dönemlerinde kız çocukları, ailelerinin geçimine destek olmak, ev işleri yapmak veya kardeşlerine bakmak için okulu bırakan ilk kişilerdir. Okula gitmediklerinde iklim değişikliği ve bunun etkileriyle nasıl başa çıkılacağı konusunda bir şey öğrenmeleri mümkün değildir.

Çocuk evlilikleri

Ailelerin geliri ve yaşamları riske girdiğinde, çocuk evlilikleri, kız çocuklarına bakmanın finansal yükünü azaltmanın bir yolu olarak görülebilir.

Şiddet

Apır hava şartları sırasında ve sonrasında kız çocukları, cinsel ve fiziksel istismar ve insan ticareti riski altındadır.

Cinsellik ve üreme sağlığı

Afetlere bağlı sağlık hizmetlerinin kesintiye uğraması, planlanmamış gebelikleri, cinsel ve üreme sağlığı sorunlarını artırmaktadır.

Sağlık

Kıtlık durumunda kız çocuklarının aç kalma olasılığı daha fazladır. Ayrıca, hali hazırda yetersiz besleniyorlarsa ve özellikle hamile olanlar ve yeni doğum yapanlar erkeklere kıyasla bazı hastalıklardan daha fazla etkileniyorlar.

Bu etkileri azaltmak için ne yapılmalı?

Kız çocuklarının eğitime erişimi artırılmalı

Eğitim, kız çocuklarının iklim değişikliğine uyum sağlamaları için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve davranışları geliştirmede çok önemlidir.

Araştırmalar eğitimin, afetlerden kaynaklanan ölümlerin önlenmesinde ekonomik büyümeden daha etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca eğitim, kız çocuklarının çevre konusunda toplulularında farkındalık yaratmalarını destekler.

Eşit ekonomik fırsatlar sağlanmalı

Küresel ısınmayı önlemek için ekonomilerin sıfır karbon ve sürdürülebilir olması gerekir. Kız çocukları ve kadınlar sürdürülebilir bir ekonomiye geçişe öncülük etmelidir.

Kız çocuklarının liderliği desteklenmeli

İklim politikası ve karar alma konusunda kadınların ve kız çocuklarının liderliğine acil ihtiyaç var. Onların liderliği, politikaların cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurularak geliştirilmesini sağlayacaktır.

Hükümetler ne yapmalı?

Şu anda 185 ülke sıcaklık artışını 2 santigrat derece ile sınırlamayı kabul etti. Bununla birlikte, yarısından fazlasının ulusal stratejisinde toplumsal cinsiyet perspektifi  yer almıyor.

Ulusal iklim stratejileri, kız çocuklarının karşılaştığı spesifik risklere ve eşitsizliklere yanıt vermede yetersiz kalıyor. Fakat değişim hala mümkün.

Örneğin, hızlı kentleşmeyle ve kamu hizmetlerinin üzerinde artan baskıyla mücadele, kız çocukları için hizmetleri erişilebilir ve güvenli hale getirmek için fırsatlar yaratabilir.

Ülkeler sadece verdikleri taahhütleri yerine getirmekle kalmamalı ,aynı zamanda kız çocuklarının iklim değişikliğinden orantısız bir şekilde nasıl etkilendiklerini de hesaba katmalı. Ek olarak, kız çocukları iklim stratejilerinin oluşturulmasında, uygulanmasında ve izlenmesinde aktif rol oynamalıdır.

Kaynak: Plan International

avatar
  Kaydol  
Bildir
12 Kasım 2019