İlk Kapsamlı Rapor: Salgın Kadınların Çalışma Yaşamını Nasıl Etkiledi?

İstanPol Enstitüsü, aylardır süren Covid-19 salgınının kadınların çalışma ve hane yaşamı üzerine etkileri konusunda kapsamlı bir rapor yayınladı.

Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, Prof.Dr. Öner Günçavdı ve Prof.Dr. Haluk Levent’in hazırladığı rapor, yurttaşlık geliri üzerinden kadın yoksulluğuna karşı öncelikli bir inisiyatif önerisini tartışmaya açıyor.

Yoksulluk sınırının altında 10,5 milyon kişi yer alırken, bu nüfusun yarıdan fazlasını ise kadınlar oluşturuyor.

Bu açıdan, toplumun en kırılgan kesimlerinden biri olan kadınların salgın sürecinde mağduriyetleri birkaç kat daha artarken, toplam kadın nüfusun içinde kırılganlığı en yüksek grup ise hanedeki bir diğer ferdin, genellikle de eşlerinin gelirine bağımlı yoksul ev kadınları olarak gösteriliyor.

Rapora göre, yoksul kadınların yüzde 84,6’sı hiçbir şekilde çalışmazken, sadece yüzde 15,4’ü çalışma hayatı içinde.

Öte yandan, bu grup içerisindeki kadınların bağımlı oldukları geliri elde eden fertlerin yarıdan fazlası, salgının ortaya çıkardığı istihdam kısıtlamalarından etkilenebilir.

“Temel Gelir” uygulaması gerekiyor

Mevcut eşitsizlikler daha da derinleşti
 
avatar
  Kaydol  
Bildir
29 Mayıs 2020