İsveç Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ajansı

İsveç Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ajansı 12 Ocak 2018 tarihinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanı Åsa Regnér, Genel Direktör Lena Ag ve belediye kurulu başkanı Ann-Sofie Hermansson’ın konuşma yaptığı bir törenle açılmıştı. Ajansın hedefi stratejik, bütünlüklü, etkili ve sürdürülebilir bir toplumsal cinsiyet politikasını mümkün kılmak.

Ajansın temel görevlerinden biri hükümetin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının etkisini genişletmek ve insanların hayatlarında gerçek değişimler yaratmak. Bu hedef, hükümetin güç ve etki, ekonomi, eğitim, sağlık, ücretlendirilmeyen ev içi emek ve bakım emeği ve erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddet başta olmak üzere hükümetin toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmeyi amaçladığı birçok alanı kapsıyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanı Åsa Regnér “İsveç Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ajansı’nın büyümesine tanıklık etmek hem ilham verici hem de heyecanlandırıcı bir süreç oldu. Uzmanlar, örgütler ve bağımsızlar uzun zamandır böylesi bir ajansın kurulması için çağrıda bulunuyordu. Toplumsal Cinsiyet Politikalarını takip, analiz, koordinasyon ve desteklemek noktasında sürekli ve gitgide büyüyen bir ihtiyaç var. Bu stratejik ve uzun edimli bir hedef. Gerçek sonuçlara ulaşmak istiyoruz.” dedi.

Panel: How to turn boys and young men into actors of change using a norm-critical approach?
Charles Ramsden, Vice Chair of the Gender Equality Commission of the Council of Europe; Virginija Langbakk, Director, European Institute for Gender Equality; Lopa Banerjee, Director for the Civil Society Division, UN Women; Lena Ag, Director-General, Swedish Gender Equality Agency.

Yaklaşık 75-90 çalışanı olması hedeflenen ajans şu anda 50 kişilik bir kadro ile çalışıyor. Bu ajansın kurulmasına ek olarak önümüzdeki 4 yıl için kadınlara yönelik şiddeti engellemek için İsveç Hükümeti 900 milyon kronluk bir bütçe ayırdı.

Eşitlik ajansı kurulmasına dair olan ihtiyaç, Toplumsal Cinsiyet Araştırması’nın Ekim 2015’te Åsa Regnér’e sunduğu final raporunda belirtilmişti ve araştırmanın önemli bulgularından biriydi. İsveç Ulusal Denetleme Ofisi’nin raporu da benzer bir şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını güçlendirecek ve uzun-edimli bir yaklaşımı sağlayacak kurumsal bir yapının gerekliliğini vurguluyordu.

Ajansın görevleri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği politikalarının etkili bir şekilde uygulanmasına ve Stratejik, bütünsel ve sürdürülebilir yönetimine katkı sağlamak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği politikaları hedeflerinin takibinden, analizinden ve koordinasyonundan sorumlu olmak.

Kadına yönelik erkek şiddetini, onur temelli şiddet ve baskıyı, cinsel amaçlar için yapılan insan kaçakçılığını önlemek için uygulanan ulusal stratejiyi koordine etmek

Bilgi toplamak ve bilginin yayılmasını sağlamak

Hükümetin toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine ve kadın örgütlerine yaptığı hibeler ile ilgili meseleleri incelemek

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikasının uluslararası alandaki çalışmalar gibi ayaklarında hükümete destek vermek

Mayıs 2018’de İsveç Eşitlik Ajansı tüm dünyadan eşitlik ajanslarını Stockholm’e davet etmiş, hem bir eşitlik ajansının operasyonel hedeflerine hem de erkekleri de işin içine katan bir cinsiyet politikasının nasıl olabileceğine dair bir konferans gerçekleştirmişti. Toplumsal cinsiyet politikasının yalnızca kadınları değil erkekleri de içermesi gerekliliğini vurgulayan konferansta Lena Ag, “Şimdi ileriye doğru başka bir adım daha atmamız gerekiyor. Bunu yapmak içinse erkekleri de işin içine katmamız lazım. #Metoo hareketi bunu keskin bir şekilde gözler önüne serdi. Erkeklerin ayrılacakları, iktidarı ve bunun nasıl kullanıldığı hakkında konuşmamız gerek” dedi.

*Kapak Görseli: Deepati Forsberg and Bosse Parbring, the Swedish Gender Equality Agency.

avatar
  Kaydol  
Bildir
4 Eylül 2018