Kadın Girişimcilere Yönelik “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı”

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) koordinatörlüğünde kurulan “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” küçük ve orta ölçekli çok sayıda kadın girişimcinin iş dünyasında gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları için etkin bir iletişim ağı içerisinde olmalarını hedefliyor.

Kadın girişimcilerin katma değerli üretim ve ihracat artışının öncüsü olmaları görüşüyle yola çıkan proje katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların hizmet ve danışmanlık almaları, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika ve karar alma süreçlerine daha aktif, demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini amaçlıyor.

Koordinatörlüğünü KAGİDER’in yaptığı KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesinin tanıtımı Ankara’da yapıldı.

22 Ekim’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Bülent Özcan’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte Van’dan İzmir’e uzanan Türkiye’nin 33 ilinden kadın girişimci derneklerinin başkanları ve temsilcileri bir araya geldi.

Proje ile çok sayıda küçük ve orta ölçekli kadın girişimci bir arada

Kadınların iş dünyasında gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları için etkin bir iletişim ağı içerisinde olmalarını hedefleyen “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağ”ı (Women Business Network W-BUN) projesi küçük ve orta ölçekli çok sayıda kadın girişimcileri bir araya getirecek.

Etkinlikte, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Kadın girişimciliği temel alan bu toplantıda hem farkındalığın artmasına hem de karşılıklı iletişimin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Burada yapılacak fikir ve bilgi alışverişiyle herkes için ufuk açıcı bir iklim oluşacak. Bu anlamda KAGİDER’in girişimciliği arttırma noktasındaki bütün çalışmalarını çok değerli buluyorum. Bu çalışmalarla inanıyoruz ki kadın girişimciliği, kadın istihdamı istediğimiz yüksek seviyelere ulaşacak” diye konuştu.

“Projemiz toplumsal cinsiyet eşitliği için tarihi bir dönüm noktası olacak”

Etkinlikte konuşan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, bu ağın derneğin kapsayıcı ve en önemli projelerinden biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projemizin, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefimizin gerçekleştirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bu inanç ve kararlılıkla hazırladığımız projemizin Avrupa Birliği ve devletimiz tarafından aynı inançla desteklenmesinden mutluluk duyuyoruz.”

“Kamu ve özel sektörün kadın girişimcilerden ürün ve hizmet alması ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Erdem, Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren iş kadını sivil toplum örgütleri arasında güçlü ve etkin bir dayanışmayı gerçekleştiren güçlü bir iletişim ağı olacaktır. Aynı zamanda kadın girişimciliğine dair kamuoyu yaratacak girişimler için de bir zemin niteliğinde.”

Kadın girişimciler platform sayesinde büyüyecek

“İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projesinin hayata geçirilmesinde ilk adım olarak kurulan “www.ticaretinkadinlari.com”, adresiyle teknik altyapısı güçlü, kapasitesi yüksek, işlevsel bir platformun kuruluşunu gerçekleştirildi.

Web platformu, bu hibe programının hedefleriyle uyumlu olarak Türkiye’deki tüm girişimci kadın STK’larını, kadınların kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın almak için düzenlediği ihaleler alanında başarılı olabilmeleri, gerekli bilgilere ve pazarlara ulaşabilmeleri için güçlü bir araç niteliğinde olacak. Kurulan portal ile girişimci kadınlar tek bir çatı altında birbirlerini destekleme, ortak iş yapma ve girişimci kadınlar ile iş yapmak isteyen kurumlar bir araya gelecek.

Projenin yasa tasarısı haline dönüşmesi amaçlanıyor

Proje ile kamu sektörüyle müzakere edilecek bir tasarı için teklif sunulması, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’nın katılımcı STK’ların ve kadınların hizmet ve danışmanlık almaları, ulusal ve uluslararası ölçekte mevcut diğer kuruluşların kapasitelerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

avatar
  Kaydol  
Bildir
24 Ekim 2019