Kadın Liderler için Rehber: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Covid-19 Yönetimi

BM Kadın Birimi Türkiye’nin, Siyasi Liderlik ve Türkiye’ye Katılımda Cinsiyet Eşitliği projesi kapsamında, işbirliği yaptığı kadın politikacılar ve liderler için “Kadın Liderlere Harekete Geçirme Çağrısı: Cinsiyete duyarlı COVID-19 Yönetimi” başlıklı bir broşür yayınladı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi (UN Women), koronavirüsün kadınlar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerini aktaran bilgilendirici içerikler paylaşarak kadın liderlere çağrıda bulundu. Tüm dünyada yaşanan sürecin sadece bir sağlık tehdidiyle sınırlı olmadığına dikkat çekilen çalışmada, koronavirüsün toplumun tüm kesimleri ve ekonomiler için tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, bu süreçten en çok etkilenen kesimin, ücretli ya da ücretsiz tüm bakım işlerinin merkezinde olan kadınlar olduğuna vurgu yapılıyor.

Kadın tüm cephelerde daha çok etkileniyor

Çalışmada, kadın ve erkekleri farklı şekilde etkileyen koronavirüs gibi salgın hastalıkların, toplumda kadın ve kız çocuklarına yönelik mevcut eşitsizlikleri artırırken, engelliler ve yoksullar gibi kırılgan gruplara yönelik dolaylı veya doğrudan ayrımcılıkları daha görünür hale getirdiğine dikkat çekiliyor. Buna göre; ülkemizin özellikle içinde bulunduğu dönemde büyük özveriyle çalışan doktorların yüzde 50’sini, hemşirelerin yüzde 70’ini, ebelerin tamamını, dünyada ise sağlık ve sosyal hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor. Çalışmada ayrıca, kadınların ev ve bakım işlerini erkeklere oranla 3 kat daha fazla üstlenmiş durumda olduğu, bu rakamın Türkiye’de 5 kata kadar ulaştığı kaydediliyor.

Kriz yönetiminde kadın temsili sağlanmalı

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı çalışmada yer ayan uyarılardan bazıları şöyle:

  • Krizlerin, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla yönetilmesi, kadınların ihtiyaçlarının; kriz yönetim planlanmasına ve erken dönemlerde yapılan ihtiyaç analizlerine dahil edilmesi gerekiyor. Bilim kurulları, pandemi ve kriz yönetim ekipleri gibi mekanizmalarda, kadınların özel ihtiyaçlarının da yansıtıldığından emin olmak için kadın temsili sağlanmalı.
  • Kadın liderler, kadınların ihtiyaç ve beklentilerini planlamalara dahil edebilir ve hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalarına destek olabilir.
  • Kadın liderler, şiddete maruz bırakılan kadınlar için yardım hizmetlerini güçlendirebilir.
  • Kadın liderler, #evdekal mesajı verirken, kadın ve erkekler arasındaki ev ve bakım işleri yükünün eşit paylaşımını desteklemeli. Türkiye’de kadınlar ev ve bakım işlerini erkeklere oranla 5 kat daha fazla üstleniyor. Koronavirüs krizi tüm bu eşitsizlikleri kadınların aleyhine daha da derinleştirebilir.

Rehberin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

avatar
  Kaydol  
Bildir
8 Mayıs 2020