Kadınlar Salgınla Mücadele Süreçlerine Nasıl Dahil Edilmelidir?

BM Kadın Birimi, koronavirüs salgınından orantısız bir şekilde etkilenen kadınların ihtiyaçlarının ve liderlik kapasitelerinin mücadele süreçlerine entegre edilmesi için eylem önerileri sıraladı.

Fotoğraf: Getty Images

Dünya çağında salgını önlemek için alınan önemlerin kadınlar üzerinde yarattığı baskı oldukça sert oldu. Küresel olarak, kadınlar sağlık ve sosyal hizmet sektöründe çalışanların yüzde 70’ini oluşturuyor ve evde erkeklerden üç kat daha fazla ücretsiz bakım işi yapıyorlar.

“Sağlık çalışanlarının çoğu kadın ve yüksek risk altındalar. Çoğu, aynı zamanda ebeveynler ve aile üyelerinin bakımını sağlıyor. Normal zamanlarda bile ağır olan bakım yükünü taşımaya devam ediyorlar. Bu, kadınları ciddi bir stres altına sokuyor, ” diyor BM Kadın Birimi Genel Sekreteri Phumzile Mlambo-Ngcuka.

“Ayrıca, kadınların çoğunluğu sağlık sigortasının mevcut olmadığı veya yetersiz olduğu ve güvenli gelirin olmadığı kayıt dışı sektörlerde çalışıyor. Mali destek verilmediği için finansal olarak tek başınalar. Bu birçok kadın için  sadece bir sağlık sorunu değildir; aslen toplumsal cinsiyet eşitliğiyle alakalıdır.”

Aile içi şiddet riski artıyor

Ebola ve Zika gibi diğer hastalık salgınlarına ilişkin son deneyimler, bu salgınların, bakım yükleri artan ve ücretli geçim kaynakları zarar gören kadınların,  ihtiyaç duyduğu hizmetlerden uzak kalmasına neden olmuştur.

Örneğin, sağlık hizmetlerine aşırı yüklenildiğinde, kadınların doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmetlerine ve doğum kontrol haplarına erişimi azalmaktadır. COVID-19’un bir sonucu olarak, bu durumla ilgili artan endişeler var.

Ayrıca, kadın sağlık çalışanlarının özel ihtiyaçları da genellikle göz ardı ediliyor. İzolasyon ve karantina stratejileri uygulandıkça, aile içi şiddet riski artıyor. Etkilenen bazı toplulukların raporları, COVID-19’un şu anda benzer eğilimleri yönlendirdiğini gösteriyor.

Mevcut durum, COVID-19’un ekonomik etkilerinin daha düşük ücretli, güvencesiz ve gayri resmi işlerde daha fazla çalışan kadınlara oldukça zarar vereceğine işaret ediyor. Hareket kısıtlamaları da dahil olmak üzere yaşanan aksaklıklar sebebiyle, kadınların Ebola krizinde olduğu gibi geçimlerini sağlayamaması ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması muhtemel.

UN Women, kadınların ihtiyaçlarını ve liderliğini COVID-19’la mücadelenin merkezine yerleştiren bir dizi öneri yayınladı:

  • Farklı enfeksiyon oranları, farklı ekonomik etkiler, farklı bakım yükü ve aile içi şiddet ve cinsel istismar vakaları da dahil olmak üzere, cinsiyete göre ayrıştırılmış verileri tutulmalı.
  • Müdahale ekiplerinde toplumsal cinsiyet uzmanlığı geliştirmek için toplumsal cinsiyet uzmanlarını müdahale planlarına ve bütçe kaynaklarına dahil edilmeli.
  • Örneğin, sağlık ve bakım çalışanları için kadın dostu kişisel koruyucu ekipmanlara ve  hijyen ürünlerine erişimi ve bakım yükü olan kadınlar için esnek çalışma düzenlemelerini iyileştirerek, müdahalenin ön saflarında kadınlara öncelikli destek sağlanmalı.
  • Müdahale ve uzun vadeli etki planlamasında karar verirken, kadınların sürece eşit şekilde dahil edilmesi.
  • Halk sağlığı mesajlarının kadınları doğru bir şekilde hedeflemesi sağlanmalı.
  • Salgının özellikle kadınlar üzerindeki ekonomik etkisini hedefleyen azaltma stratejileri geliştirilmeli ve kadınların dayanıklılığı artırılmalı.
  • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri dahil olmak üzere kadınlar ve kız çocukları için temel sağlık hizmetleri sağlanmalı ve
  • COVID-19’dan etkilenen topluluklarda cinsiyete dayalı şiddete karşı önlem ve müdahale hizmetlerine öncelik verilmeli.
Kaynak: UNWomen

 

avatar
  Kaydol  
Bildir
25 Mart 2020