Kadınlara Adalet İçin Beş Strateji

BM Kadın Birimi, IDLO ve Dünya Bankası’nın çağrısıyla dünyanın dört bir yanından pek çok araştırmacı, lider ve hak savunucunu bir araya getiren Kadınlar İçin Adalet Üst Düzey Çalışma Grubu’nun yayınladığı rapor, kadınların adalete erişimini sağlamak için 5 maddelik bir stratejik çerçeve sunuyor.

Kadınlar için adalet, cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdüyle (SKH 5) ve barışçıl, adil ve kapsayıcı toplumlar vaadiyle (SKH 16) Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin merkezinde yer alıyor.

BM Kadın Birimi, IDLO ve Dünya Bankası’nın çağrısıyla dünyanın dört bir yanından pek çok araştırmacı, lider ve hak savunucunu bir araya  getiren Kadınlar İçin Adalet Üst Düzey Çalışma Grubu, kadınların adalete erişim sorunlarını daha iyi anlamak, bu sorunlarla mücadele yollarını belirlemek ve bu sorunların çözümüne yatırım yapmak için kapsamlı bir rapor sundu.

Raporun baş yazarı, Georgetown Institute for Women, Peace and Security’nin Genel Müdürü Dr. Jeni Klugman, raporun kilit bulgularını ve kadınların adalete erişimini hızlandırabilecek ve SKH 5 ve SKH 16 hedeflerine ulaşmaya yardımcı olabilecek stratejileri yazdı. 

Klugman’ın ifade ettiğine göre rapor, hem teoride hem de pratikte var olan yasal ayrımcılıklara genel bir bakış sağlıyor. Rapora göre:

 • Eşitsiz miras hakları, erken evlilik, kadına yönelik şiddet ve eşitsiz mülkiyet hakları tüm ülkelerde büyük bir sorun teşkil ediyor.
 • Küresel olarak, kadınların yarısından fazlası son iki yılda yasal bir sorun yaşamış.
 • Sağlıktan tüketici sorunlarına, kadın ve erkekler birçok yasal sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bununla birlikte, kadınlar daha çok aile ile ilgili yasal sorun yaşıyor ve hakları kısıtlanıyor.
 • Kapsayıcılık, adalet ve güvenlik açısından kadınların daha fazla sorun yaşadığı ülkelerde, kadınların yaklaşık yüzde 60’ı yasal ihtiyaçlarını ifade ediyorlar.

Klugman, kadınların adalete erişimine yatırım yapmanın hem toplumsal hem de ekonomik açıdan yapılacak en mantıklı şey olduğunu söylüyor. Krugman’a göre bu rapor, bu yatırımın, yani özellikle yasal engelleri ortadan kaldırmanın, cinsiyete dayalı şiddeti ve çocuk evliliğini azaltmanın, ekonomiye ve topluma yüksek getiri sağladığını gösteren kanıtları bir araya getiriyor.

Örneğin, Dünya Bankası ve ICRW’nin hesaplarına göre, çocuk evliliklerinin sona erdirilmesi, düşük nüfus artışından dolayı 2030’a kadar 560 milyar dolar kazanç sağlayabilir. Ya da, kadınların toprak hakkına erişimi ekonomik kalkınma açısından çok iyi sonuçlar doğurabilir.

Rapor, bu tür yatırımlardan elde edilen potansiyel kazanımların fazla olmasına rağmen, bütçe ve diğer kısıtlamaların, özellikle kısa vadede, önceliklendirme gerektirdiğini kabul ediyor.

Ayrımcı yasaları ortadan kaldırmak dahil olmak üzere atılacak birçok adım, düşük maliyetle büyük kazanımlar sağlıyor. Ancak, yeni yasa ve düzenlemeleri uygulamak için ek kaynak gerekli. Dezavantajlı gruplar için yasal hizmetlere uygun fiyatlı erişim sağlamak gibi diğer adımlar içinse daha büyük bütçeler söz konusu.

Kadınlar İçin Adalet: 5 Strateji

Rapor, kadınların adalete erişimini sağlamak için 5 maddelik bir stratejik çerçeve sunuyor.

Ayrımcı yasaların ortadan kaldırılması, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemez olduğuna işaret eder. 2013’ten bu yana 65 ülkede cinsiyet eşitliğinde 87 yasal düzenleme yapılmıştır. 

Partner şiddetinin önlenmesi, hem küresel hem de birçok ülkede ulusal gündemin bir numaralı maddesi. Aile içi şiddete ilişkin ulusal reform hızı, yalnızca bir ülkenin evlilik içi tecavüzü yasakladığı 1976’dan bu yana oldukça yüksek olmuştur. Şu anda dünyadaki ülkelerin dörtte üçünden fazlasının aile içi şiddete ilişkin yasaları bulunuyor.

Bu yasal reformlara, destekleyici politikalar, düzenlemeler, topluluğun katılım ve seferberliği eşlik etmeli.

Yoksul ve ötekileştirilen kadınların sorunlarını aşmak için hedefe yönelik politika ve programlar geliştirilmeli. Bu, bu yıl CSW’nin odağında yer alan sosyal koruma programları yoluyla yapılabilir. Diğer adımlar şunlardır:

 • Yoksul insanların hukuki yardım almasını sağlamak
 • Kadınlara avukat desteği sunmak
 • Yasal haklar ve görevlere ilişkin farkındalık yaratmak için yasal okuryazarlığı teşvik etmek.

Kadınların güçlendirilmesi – ekonomik ve hak sahipleri olarak – kadınların adalete erişiminin önemli bir parçasıdır.

 • Yasal kimlik, kadınların güçlendirilmesi için bir basamak olabilir.
 • Kadınların toprak haklarının güçlendirilmesi hem kadınlar hem de erkekler için  araçsal bir öneme sahip. Üç temel alan – aile hukuku, miras hukuku ve toprak hukuku – mülkiyete sahip olma ve onu kontrol etme hakkını etkiliyor.
 • Kolektif eylem, toplumu kadın hakları hakkında eğitebilir ve reform kampanyalarına destek sağlayabilir.

Kadınların karar mekanizmalarında yer alması. Kadınların karar mekanizmalarındaki düşük temsili için neler yapılabilir?

 • Adil ve şeffaf seçim, aday gösterme ve tanıtım süreçleri.
 • Kadınlara mentorluk verilmesi.
 • Verilerin iyileştirilmesi ve gelişimin izlenmesi.

Eşitlik Adalet Kadın Platformu olarak Kadının Adalet arayışının sözcüsü olmayı hedefliyoruz.

Kadınlar İçin Adalet Üst Düzey Çalışma Grubu raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

avatar
1 Toplam yorum
0 Yorumlara verilen cevaplar
2 Takipçiler
 
En çok cevap verilen yorum
En güncel tartışma
1 Yorum yapan yazar
Saadet AKYOL YlLDlRlM yeni yorum
  Kaydol  
En güncel En eski En çok oy alan
Bildir
Saadet AKYOL YlLDlRlM
Ziyaretçi
Saadet AKYOL YlLDlRlM

Adil ve şeffaf seçim aday gösterme ve tanıtım , konusunda eşit haklarımızın hayata geçirilmesi adına öncelikle ülkemde partilarde ki KADlN Kollarının ve kadın kotasının kaldırılarak KADlN ERKEK eşitliğinin sağlanmasıdır . Benim adaylığımda nasıl ERKEK kolları adında bir birim çalışma yapmıyorsa benim de Kadın kolları adı altında çalıştırlmam eşitlik ilkesine aykırıdır . Ben adya olduğum hiç bir alanda birilerinin beni KADlN KOTAsından göstermesini ayrımcılık olarak kabul ederim . Bu konuda ses getirilemesini saygılarımla bilgilerinize sunarım .

30 Mart 2019