Kapsayıcı Futbolu Düşlemek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve BİLGİ Gender Çalışma Grubu tarafından, ‘Kapsayıcı Futbolu Düşlemek’ etkinliği gerçekleştirildi.

Fanatik

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü, BİLGİ Gender Çalışma Grubu ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, futbolda yaşanan ayrımcılığa karşı çalışmalar yapan uluslararası FARE Network desteğiyle ‘Kapsayıcı Futbolu Düşlemek’ etkinliği gerçekleştirildi. Şiddetsizlik Merkezi ve BoMoVu (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi) desteği ile gerçekleştirilen atölyelerde, futbolu yalnızca profesyonellerin ve erkeklerin bulunduğu bir alan olarak görmenin ötesine geçmenin yolları tartışıldı. Etkinliğin açılış konuşmalarında BİLGİ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu, farklı bileşenleri bir araya getirerek çözüm arama amacı güttüklerini ifade etti.

“İmkânlar eşit olmalı”

Sporun birleştirici gücünün doğru anlaşılıp, aktarılarak engelleri kaldırmak için büyük bir güç olabileceğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Hacısoftaoğlu, “Bu sebeple aynı alanda emek veren tüm paydaşları bir araya getirme ihtiyacı hissettik. Futbol, dünyanın dört bir yanında kitleleri peşinden sürükleyen ve birleştiren bir spor dalı. Bu kimliğe sahip bir spor dalının ayrımcılığa, ötekileştirmeye, dışlamaya sahne olması kabul edilemez. Futbolda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın futbol kulüplerinin; lgbti kulüp ve futbol takımlarının eşit imkanlara sahip olması gerekiyor” dedi.

“Futbol herkes içindir”

BİLGİ Gender Çalışma Grubu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Nuhrat ise toplumsal cinsiyet alanında çalışan tüm kesimleri futbolu kapsayıcı bir alana dönüştürmek için birlikte düşünmeye ve çalışmaya davet etti.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Hilal Esmer, özgür bir futbolun hayalini kurduklarını ifade etti. Esmer, “Futbol herkes içindir” dedi.

Futbola dair sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu

Etkinlikte kadın futbol kulüp ve takımlarından, lgbt+i / queer futbol kulüp ve takımlarından, akademiden, sivil toplum kuruluşlarından, spor medyasından, futbolda kapsayıcılık alanında düşünen ve çalışan temsilcilerden çok sayıda kişi katıldı. Şiddetsizlik Merkezi ve BoMoVu desteği ile gerçekleştirilen atölyelerde katılımcılar futbola dair deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve futbolun güçlendirici gücüne de değindi. Sorunlara ilişkin çözüm yollarına da değinen katılımcılar, medyada toplumsal cinsiyet eşitliği, kapsayıcı futbol alanında örgütlenme ve dayanışmanın nasıl oluşturulacağını, çocukların futbola katılımında toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl sağlanabileceği ve dilin bu alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde nasıl dönüştürülmesi gerektiği konuşuldu.

Futboldaki eşitsizlik sorununu için devlet ve STK destekli eğitim

Etkinlik atölyesinde yaptıkları çalışmalarda katılımcılar, eşitlikçi ve kapsayıcı bir futbolun, herkesin spor yapma hakkından faydalanabileceği bir alan yaratmada önemli yollardan biri olduğunu altını çizdi. Futboldaki eşitsizlik sorununu çözebilecek kilit noktaların devlet ve sivil toplum destekli eğitim programları olduğunu ifade eden katılımcılar, cinsiyetçi kalıp yargıların üretilmesi ve pekiştirilmesi sürecinin artık son bulması gerektiğine değindi. Katılımcılar, aile ve akran gruplarının bilinçlendirilmesi, eğitim müfredatlarının gözden geçirilmesi ve kitle iletişim araçlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesinin değişimi yaratmadaki önemini vurguladı.

Kaynak: Fanatik

 

avatar
  Kaydol  
Bildir
22 Ekim 2019