KİT’lerde Cinsiyet Eşitsizliği: 10 Personelden Sadece 1’i Kadın

2018 yıl sonu itibariyle kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan personelin yüzde 89,7’si erkeklerden, yüzde 10,3’ü kadınlardan oluştu.

Bianet

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 Kamu İşletmeleri Raporu’na göre, 2018 yıl sonu itibariyle kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan personelin yüzde 89,7’sinin erkek, yüzde 10,3’ünün kadın olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, KİT’lerde istihdamın ölçülü bir orana getirilmesi için, gereksiz iş gücünün azaltılmasını, kalifiye eleman alımı yoluyla personel profilinin iyileştirilmesini ve kuruluşların daha rekabet edebilir hale getirilebilmesini amaçlayan bir personel politikası izleniyor.

Personel sayısında önceki yıla göre düşüş yaşandı

Bu kapsamda, Bakanlık portföyünde bulunan kuruluşlarda 2000’de ortalama 207 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı 2016’da 103 bin 836 kişiye, 2017’de 101 bin 306 kişiye, 2018’de ise 100 bin 657 kişiye düştü.

Böylece, personel sayısında önceki yıla göre yüzde 0,6’lık düşüş yaşandı.

94 bin 657 kişi istihdam edildi

İstihdam edilen personelin 46 bin 794’ü memur ve sözleşmeli personelden, 53 bin 863’ü işçilerden oluştu.

Geçici işçiler düşüldüğünde KİT’lerde istihdam edilen personel sayısı 2018 yıl sonu itibariyle 94 bin 657 olarak kaydedildi.

Personelin büyük bölümü 20 yıldır görevde

Çalışanların yüzde 24,9’unun 25 yıl ve üzeri hizmet süresi olan personelden oluştuğu belirlendi. Bu personeli, yüzde 20,8 oranıyla 5-10 yıllık personel, yüzde 16,2 ile 0-5 yıllık personel, yüzde 14,4 ile 20-25 yıllık personel izledi. Çalışanlar içinde 15-20 yıllık personel yaklaşık yüzde 12,7, 10-15 yıllık personel de yüzde 11,1 olarak kaydedildi.

Bu verilere göre, 20 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip personel oranı yüzde 39,3 olarak tespit edildi.

Personelin büyük bölümü orta yaşın üzerinde

Personelin yaklaşık yüzde 35,6’sının 40-50 yaşında olması dikkati çekti. Çalışanların yüzde 26,5’inin 30-40 yaş, yüzde 21,7’sinin 50-60 yaş, yüzde 11,6’sının 20-30 yaş, yüzde 4,4’ünün 60 yaş ve üzerinde, yüzde 0,1’inin ise 20 yaş ve altında olduğu tespit edildi.

Personelin yüzde 35,7’si lisans ve üzeri eğitime sahip

Bakanlık portföyündeki KİT personelinin eğitim durumuna bakıldığında, yüzde 31,7’sinin lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu belirlendi. Kalan personelin yüzde 24,6’sı meslek lisesi, yüzde 17,1’i yüksekokul, yüzde 11,8’i ilköğretim, yüzde 10,7’si lise, yüzde 3,9’u yüksek lisans, yüzde 0,1’i doktora ve yüzde 0,1’i de okuryazar düzeyinde eğitime sahip.

Bu verilere göre, KİT personelinin yüzde 35,7’sinin lisans ve üzeri eğitime sahip olması dikkati çekiyor.

Personelin yüzde 89,7’si erkek, yüzde 10,3’ü kadın

KİT personelinin yüzde 89,7’si erkek, yüzde 10,3’ü kadınlardan oluştu. Yabancı dili olmayan personel oranı yüzde 90,5’i bulurken, tek yabancı dil bilen personel oranı yüzde 5,3, iki ve daha fazla dil bilen personel oranı 4,2 olarak kaydedildi. İki ve daha fazla dil bilen personel oranı, önceki yıl yüzde 0,01 olarak belirlenmişti. Buna göre, dil bilen personel oranı yüzde 9,5 olarak belirlendi.

Sosyal sorumluluk ve yasal nedenlerden dolayı, KİT’lerde çalışan toplam personelin yüzde 2,3’ünü engelliler, yüzde 0,8’ini eski hükümlüler, yüzde 0,7’sini gazi ile şehit aile yakınları, yüzde 0,7’sini çocuk yurtlarında yetiştirilen kişiler oluşturuyor.

Kaynak: Bianet

avatar
  Kaydol  
Bildir
5 Kasım 2019