Pandemi Sürecinde Kadına Şiddet Yüzde 27,8 Arttı

Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi’nin verilerine göre, kadınların yüzde 23,7 psikolojik şiddete, yüzde 10,3’ü ekonomik şiddete, yüzde 4,8’i dijital şiddete, yüzde 1,7’si fiziksel şiddete, yüzde 1,4’ü cinsel şiddete maruz kalıyor.

 

Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi, 3-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Covid-19 Kadının Etkilenimi ile Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye Araştırma Raporu”nun sonucunu açıkladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Muğla, Balıkesir, Mersin Adana, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Van, Urfa, Batman, Mardin’in arasında yer aldığı 28 kentten bin 873 kadın ile yapılan araştırmada, kadınların pandemi sürecinden nasıl etkilendiği, karantina sürecinde ne kadar kadının ve çocuğun şiddete maruz kaldığı ve hangi türüne maruz kaldığı araştırıldı.

“Karantina Sürecinde Hanede İşsiz Kalan Oldu Mu?”

Araştırmaya katılanların, yüzde 59,3’ü bu soruya “hayır” derken; yüzde 40,7’si “evet” yanıtını verdi. “Evet” diyenlerin oranı; lisans ve yüksek lisans mezunlarında en düşük seviyede iken; okuryazar olmayan grupta yüzde 88,9 oranında.

“Karantina Sürecinde Erkekler Dâhil Diğer Aile Bireyleriyle Ev İçi İş Bölümü Yapıldı Mı?”

Görüşmecilerin: yüzde 34,8’i “evet”, yüzde 33,1’i “kısmen”, yüzde 32,1’i “hayır” cevabını verdi. Araştırmaya göre; yaş grubu ilerledikçe, eğitim durumu yükseldikçe, gelir durumu arttıkça ev içi iş bölümü yaptığını söyleyenlerin oranında artış oldu.

 “Karantina Süreci İçinde Ev İçi Tartışma veya Çatışmalar Yaşadınız Mı?”

Yüzde 69,4 oranında “evet” denildi. Yüzde 30,6’sı ise “hayır” yanıtını verdi.Yaş grubu arttıkça, eğitim durumu yükseldikçe, hane aylık geliri yükseldikçe ev içi tartışma yaşadıklarını söyleyenlerin oranında azalmalar olduğu görüldü.

“Ev İçi Tartışmaların Karantina Öncesinde mi Yoksa Şimdi mi Daha Yoğun?”

Soruyu yanıtlayanların yüzde 52,6’sı “öncesi ile şimdi aynı” ,yüzde 39,5’i “şimdi daha yoğun”, yüzde 7,9’u “önce daha yoğundu” cevabını verdi. En çok tartışma yaratan konu olarak; yüzde 14,6’sı “temizlik”, yüzde 10,6’sı “maddi ihtiyaçlar/para”, yüzde 8,8’i “kişisel kaprisler”, yüzde 7,6’sı “aile içi müdahaleler” yüzde 7,2’si ise “ev işi/yemek” yanıtını verdi.

“Karantina Süreci İçerisinde Aşağıdakilerden Hangisine veya Hangilerine Maruz Kaldınız?”

Görüşmecilerin, yüzde 23,7 psikolojik şiddete , yüzde 10,3’ü ekonomik şiddete, yüzde 4,8’i dijital şiddete, yüzde 1,7’si fiziksel şiddete, yüzde 1,4’ü cinsel şiddete maruz kaldığını, yüzde 1,1’i ısrarlı takibe uğradığını söylerken; yüzde 57’si bu şiddet biçimlerinden hiçbirine maruz kalmadığını belirtti.

‘Karantina Süreci Öncesinde Hane İçerisinde Herhangi Bir Şiddete Maruz Kaldınız Mı?’ sorusuna görüşmecilerin: yüzde 84,8’i “hayır”, yüzde 15,2’si “evet” şeklinde yanıt verdi. Ancak bir önceki soruda yüzde 57’si karantina sürecinde şiddete maruz kalmadığını söylemişti. Yani araştırmanın sonucuna göre; kadına şiddette, pandemi sürecinde yüzde 27,8’lik bir artış yaşandı.

“Kadına Yönelik Şiddet Durumunda Acil Yardım ve İhbar Hatlarından Haberdar Mısınız?”

Katılanların yüzde 68,1’i “evet”, yüzde 31,9’u “hayır” şeklinde yanıt verdi. Her yaş grubunda acil yardım ve ihbar hatlarından haberdarlık oranı yüksek iken; yüzde 72,4’ü ile en çok 45-54 yaş grubunun daha çok haberdar olduğu, kimi istisnalara karşın öğretim durumu ve hane aylık geliri yükseldikçe haberdar olanların oranında artış olduğu sonucuna varıldı.

Kaynak: Bianet

avatar
  Kaydol  
Bildir
13 Nisan 2020