BM Kadın Birimi: Reklamcılıkta Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi için Tavsiyeler

BM Kadın Birimi, pandemi sürecinde reklamların kadınlar ve kız çocukları üzerindeki yükü arttırabilecek toplumsal cinsiyetle ilgili olumsuz kalıp yargılardan kaçınması için önerilerde bulunduğu “Pazarlama ve Reklamcılıkta Olumlu Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Desteklenmesi” başlıklı bir rapor hazırladı.

Çalışma Yöntemlerinin Tasvir Edilmesi 

İşletmeler çalışanları hastalığa maruz kalma riskinden korumak için adımlar atarken ve birçok çalışan ilk kez evden çalışırken, dünya çapındaki farklı çalışanları, iş yerlerini, evleri ve bunun yanı sıra teknoloji ve pratik çözümlerin bulunabilirliği ile kullanımını göstermeyi göz önünde bulundurun. Örneğin, pazarlama ve reklamcılık mesajlarında şunlara başvurulabilir:

Kadınları ve erkekleri çalışırken çeşitli durumlarda ve liderlik rollerinde gösterin.

• Çok kuşaklı aileler, bekâr anne veya babanın baktığı aileler ve diğer geniş aileler de dahil olmak üzere çeşitli aile ortamları ve çalışma biçimleriyle ilgili gerçekliği yansıtın.

• Farklı evlerdeki ortak çözümleri yansıtmak için uzaktan çalışma durumlarını gösterin (eşler ve diğer erkek ve kadın aile bireylerinin ortamı paylaşması, ev paylaşımı/oda paylaşımı durumları vs.).

• Sosyal mesafenin nasıl korunacağı, güvenli olarak nasıl işe gidip gelineceği veya eve gelen siparişlerin nasıl alınacağına ilişkin tavsiyeler içeren içerikte tüm toplumsal cinsiyetlere ve farklı ortamlara yer verin.

• Sağlık hizmeti ortamlarını resmederken, dünya çapındaki sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanlarının yüzde 70’inin kadın olduğu gerçeğini yansıtın ve kadınları sadece hemşire, temizlikçi veya yemek dağıtan kişiler olarak değil doktor ve karar alıcı olarak gösterin.

• Bir aile ortamında teknolojik çözümlerin tüm aile bireylerinin nasıl etkili bir şekilde çalışmasını sağladığını gösterin ve erkekler kadar kadınları da teknolojiyi kullanırken gösterin.

• Kadınları geleneksel olmayan çalışma rollerinde tanımlayın (örneğin, fabrika kapandıktan sonra köyüne geri dönen veya birkaç haftalığına kapanan bir teknoloji firmasından ayrılan kadınlar).

• Toplumdaki ırk, sınıf, beceri ve vücut ölçüsü çeşitliliğini göstererek görsellere ve içeriğe tüm cinsiyetleri dahil edin.

Evde Eğitimin Tasvir Edilmesi

Gitgide daha fazla ülke, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla hareketliliği sınırlamak için tedbirler alırken çocuklara evde eğitim vermek için eğitim kaynakları ve araçlarına olan ihtiyaç artacaktır. Toplumsal cinsiyet rollerinin olumlu bir şekilde yansıtılması için içerikte aşağıda belirtilen hususların yer alıp alamayacağını değerlendirin:

Sadece anneleri değil, hem erkekleri hem kadınları her yaştan çocuğun evde eğitimine yardım ederken gösterin.

• Hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına okullar kapandığında evde ders çalışmaya devam etmeleri için zaman, yer ve kaynak verildiğini gösterin.

• Öğrenme materyalleri, kitaplar, oyuncaklar ve oyunlar gibi evde eğitime uygun kaynakların hem erkek hem kız çocukları için mevcut ve erişilebilir olmasını sağlamaya çalışın. Olumsuz kalıp yargıların iletilmesinden kaçınılmasına özen gösterin.

• Kız ve erkek çocuklarını kalıpyargı olmayan evde öğrenme faaliyetlerine dahil olurken gösterin (örneğin, kızlar bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgili faaliyetler yaparken erkekler sanatla uğraşabilir veya yabancı dil öğrenebilir).

• Hem erkekleri hem kadınları çocuklara doğru el yıkama yöntemlerini öğretirken gösterin.

Ev İşleri ve Bakım Emeğinin Tasvir Edilmesi 

Normal alışveriş alışkanlıkları sekteye uğradığı ve aileler evde kalmak zorunda olduğu için mesajlar tüm aile bireylerinin ev işlerine ve bakım sorumluluklarına nasıl katkıda bulunduğunu gösterebilir. Örneğin:

Her türlü işin eşit bir şekilde paylaşılmasını vurgulayın. Ortak sorumlulukları teşvik eden ve ev içinde fırsat eşitliğini destekleyen mesajlar verin.

• Erkek çocuklarının ve erkeklerin de yemek hazırlarken, ev işi yaparken, evdeki çocuklara bakarken, çocukları sağlık merkezlerine veya hastanelere götürürken, temizlik ürünlerini uygun bir şekilde kullanırken gösterilmesini sağlayın.

• Annelerin yanı sıra babaları da doğru el yıkama yöntemlerini öğretirken ve sağlıklı yemekler hazırlarken gösterin. Aile hijyeninin sadece annelerin veya ailedeki diğer kadınların sorumluluğunda olduğuna dair yanlış algıyı pekiştirmediğinizden emin olun.

• Erkekleri ve erkek çocukları küçük çocuklara, hastalara, yaşlılara, kadınlara ve kız çocuklarına bakarken gösterin.

• Kadınlara ve çocuklara karşı ev içi şiddeti sonlandırmak için mesaj iletmek amacıyla pazarlama ve reklamcılık kanallarını kullanmayı göz önünde bulundurun.

• Geleneksel olarak kadınlarla ilişkilendirilmiş ev işlerinin eşit derecede geleneksel olarak erkeklerin işi olarak gösterilmesini sağlayın. Geleneksel olarak “kadın işleri”nin erkekler ve erkek çocukları tarafından da yapılması gerektiği ve kadınların ve kız çocuklarının geleneksel “erkek” işlerini yapabilecekleri fikrini desteklemek için mesajlardan faydalanın.

Evde Egzersiz ve Kişisel Sağlık İçin Seçeneklerin İletilmesi 

Açık alanlardaki hareket kısıtlandığı için evlerde sağlıklı kalma yöntemlerine yönelik olumsuz kalıpyargıları göz önünde bulundurun. Örneğin, içerikte şu hususlara başvurabilirsiniz:

• Kız ve erkek çocuklarını, kadınları ve erkekleri evde egzersiz yaparken gösterin. Hem anne ve babaların hem de bakım sağlayan diğer kadın ve erkeklerin egzersize dahil olduğunu gösterin (çocuklarla veya çocuklar olmadan).

• Erkek çocuklarının/erkeklerin ve kız çocuklarının/ kadınların yaptığı spor türünde toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılardan kaçının. Kız ve erkek çocuklarının spor yapmadaki becerileri ve kapasitelerini gösterirken eşit bir denge sağlayın.

• Kadınları ve kız çocuklarını karantina süresini kilo vermek veya güzellik standartlarına ulaşmak için bir zaman olarak görmeye teşvik eden mesajlardan kaçının.

• Mesajınızda çocukları ve ailelerini duygularından veya salgının psikolojik yüklerinden konuşurken ve/veya konuşmak için teşvik ederken gösterin. Erkek çocukları ve babalar başta olmak üzere çocukları ve ailelerini üzüntü ve keder vb. her türlü duyguyu yaşarken ve dile getirirken gösterin.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

avatar
  Kaydol  
Bildir
12 Haziran 2020