Senem Timuroğlu’nun Kaleminden “Kanatlanmış Kadınlar”

Senem Timuroğlu, yeni kitabı “Kanatlanmış Kadınlar”da, geç Osmanlı döneminde, Osmanlı ve Avrupa’daki kadın yazarların fikirlerini, kişiliklerini ve hikâyelerini irdeleyerek aralarındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

Senem Timuroğlu’nun kaleme aldığı “Kanatlanmış Kadınlar: Osmanlı ve Avrupalı Kadın Yazarların Dostluğu” İletişim Yayınları’ndan çıktı. Kitapta öncü kadınların fikirleri, kişilikleri ve hikâyeleri masaya yatırılıyor.

Timuroğlu kitabında, geç Osmanlı döneminde oluşmuş heyecanlı, incelikli ilişki ve iletişim ağı içinde, Avrupa feminizmi ile “aydınlanmış dindar” kadın hakları söylemi arasındaki etkileşimin bir portresini çiziyor. Bu karşılaşma ve etkileşim içinde çıkılan “özgür kadın”ı arama yolculuğunu takip ediyor.

Kitap bizi, Fatma Aliye, Selma Rıza, Hayriye Ben-Ayad, Şeref, Hatice Zinnur, Nuriye hanımlar ve George Sand, Marc Hélys, Marcelle Tinayre, Grace Ellison gibi kadın yazarlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

Yazar kitapta şu sorulara yanıt arıyor:

“Osmanlı döneminin kadın yazarları Avrupa’daki, Batı’daki kadınların durumunu nasıl görüyorlardı? İstanbul’a gezgin olarak gelen Fransız kadın yazarlar, başta harem olmak üzere, Osmanlı kadınlarının hayatını nasıl görüyorlardı? Bu gördüklerinden, genel olarak, kadınlık durumuna ve kadınların özgürlük taleplerine dair, ne gibi sonuçlar çıkartıyorlardı? ‘Ataerkil kıskaçlar’ bu kadınların fikirlerini, eylemlerini ve onlar hakkında oluşturulan imgeleri nasıl etkiliyordu?”

Senem Timuroğlu hakkında

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Paris’te Doğu Dilleri ve Kültürleri Enstitüsü’nde ve Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde iki yüksek lisans derecesi aldı. 2017’de Paris Sorbonne IV’te “19. yüzyıl Osmanlı ve Fransız Kadın Edebiyatına Feminist ve Transnasyonal Bakışlar” adlı tezini tamamladı. 2009 yılından beri Özyeğin Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı derslerinin yanı sıra toplumsal cinsiyet ve edebiyat, feminist teori üzerine seçmeli dersler vermektedir. Araştırma alanları arasında kadın edebiyatı tarihi, dişil yazı, Fransız feminizmi ve post-hümanist teoriler bulunmaktadır.

avatar
  Kaydol  
Bildir
29 Ocak 2020