Sürdürülebilir Kalkınma Amaç için Bir Rehber: Hedef5.org Yayında

Kadının İnsan Hakları Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ne olduğu ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi için bir savunuculuk aracı olarak nasıl kullanabileceğiyle ilgili bilgileri hedef5.org sitesinde bir araya getirdi.

17 ana hedef ve 169 alt hedefi içeren SKH ve kalkınmanın üç temel ayağını ele almaktadır: ekonomik, sosyal ve çevresel. Tüm bu ayakları birbirine bağlı ve ayrılmaz şekilde ele alan ve aralarında bir denge kurmayı amaçlayan bu hedefler tam da bu sebeple az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere sorumluluk ve yükümlülükler getirdiği kadar gelişmiş ülkelere de sorumluluk ve yükümlülükler getirmekte.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi SKH’ler içerisinde hem başlı başına bir hedefte (Hedef 5 ) hem de diğer 16 hedeften 10’unun alt hedeflerinde doğrudan ele alınıyor. Yoksulluğun azaltılması, sağlığa erişim, insan yakışır işler, barış ve adalet gibi tüm hedeflere gerçek anlamda erişilmesi konusundaki tüm uygulamalar toplumsal cinsiyet eşitliği odağında gerçekleştirilmeli.
Kadının İnsan Hakları Derneği’nin yayına aldığı “hedef5” adlı yeni internet sitesinde, hedeflere, göstergelere ve izleme süreçlerine ilişkin detaylı bilgiye, savunuculuk kapsamında yerelleştirme, katılım mekanizmaları ve anaakımlaştırma ile ilgili teori ve pratiğe, SKH ile ilgili duyuru ve güncel haberlere, yayın ve raporlara ulaşmak mümkün. 
avatar
  Kaydol  
Bildir
26 Aralık 2019