Suriyeli Mülteci Kadınların Yüzde 38’i Çocuk Yaşta Evlendiriliyor

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’deki 25-49 yaşlarındaki Suriyeli mülteci kadınların yüzde 38’i çocuk yaşta evlendiriliyor.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na göre Türkiye’de bulunan 25-49 yaşlarındaki Suriyeli mülteci kadınların yüzde 38’i 18 yaşına kadar, yüzde 55’i 20 yaşına kadar, yüzde 12’si ise 15 yaşından önce evlendiriliyor.

TÜBİTAK’ın mali desteğiyle hazırlanan rapor, 1993 yılından bu yana yapılan 6’ncı nüfus ve sağlık araştırması olma özelliği taşıyor.

Raporda Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere dair demografik ve sağlık göstergeleri yer aldı. Araştırma kapsamında Türkiye genelini temsil eden bir örneklemde bin 826 Suriyeli göçmen hane halkında, yaşları 15 ile 49 arasında değişen 2 bin 216 kadınla görüşüldü.

Kadınların yüzde 40’ının eğitimi yok 

Raporda yer alan verilere göre;

· Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için ortalama hane halkı büyüklüğü 6 kişi.
· Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 45’i 15 yaş altında.
· 65 yaş üstü kişiler ise bu nüfusun yüzde 2’sini oluşturuyor.
· 6 yaş üzeri Suriyeli mülteci erkeklerin yüzde 35’inin eğitimi yok ya da ilkokulu bitirmemiş, yüzde 38’i ilkokul, yüzde 15’i ortaokul, yüzde 11’i ise lise ve üzeri eğitime sahip.
· Bu oran kadınlarda eğitimi olmayan ya da ilkokulu bitirmemiş yüzde 40, ilkokul mezunu yüzde 37, ortaokul mezunu yüzde 13, lise ve üzeri yüzde 9.

Ortalama 5,3 çocuk 

Raporda, toplam doğurganlık hızına ilişkin veriler de yer aldı.

· Türkiye’deki Suriyeli mülteci kadınlar ortalama 5 çocuk doğuruyor.
· Doğurganlık hızı eğitimi olmayan veya ilkokulu bitirmemiş kadınlarda daha yüksek.
· En düşük doğurganlık hızı ise lise veya üzeri eğitime sahip kadınlarda gözlemlendi.
· 15-19 yaş arasındaki kadınların yüzde 39’u halihazırda çocuk sahibi ya da ilk çocuklarına gebe.

5 yaş altı çocukların yüzde 17’si yaşıtlarına göre kısa 

Araştırma örneklemine göre 5 yaş altı çocukların yüzde 17’si yaşıtlarına göre çok kısa. Raporda bu durum hakkında kronik kötü beslenmeye işaret ediliyor. 12-23 aylık çocukların yüzde 60’ı yaşına uygun tüm aşıları olurken, okuryazarlık, sayısal beceri, fiziksel, sosyal, duygusal öğrenme alanlarının en az üçünde normal gelişim gösteren çocuk oranı yüzde 75.

Kaynak: Ekmek ve Gül

avatar
  Kaydol  
Bildir
11 Kasım 2019