Tecavüz Kültürüne Karşı Durmak için Neler Yapmalıyız?

UN Women, 16 maddede toplumda yaygın olan tecavüz kültürüne karşı durmak için bireysel ve kolektif olarak yapılması gerekenleri yazdı.

 

Tecavüz kültürü, cinsel şiddetin süregelen cinsiyet eşitsizlikleri ve toplumsal cinsiyet ve cinsellik ile ilgili önyargılar nedeniyle normalize edildiği ve haklı gösterildiği bir toplumsal ortama işaret eder.

Her gün, tecavüz kültürünün devam etmesine izin veren davranışlarımızı önyargılarımızı değiştirmek için fırsatımız var. Toplumsal cinsiyet kimliği konusundaki tutumuzdan, toplum içinde desteklediğimiz politikalara kadar bir sürü şekilde tecavüz kültürüne karşı hepimiz harekete geçebiliriz.

Neler yapabiliriz?

1. Onay kültürünü destekleyin. 

Özgürce verilen onay zorunludur, her seferinde. Bir “Hayır” duymayı beklemekten ziyade,  “Evet” cevabı aldığınızdan emin olun. Yaşamınızda da onay kültürünü benimseyin ve bunun yaygınlaşmasını sağlayın.

2. Meşrulaştırmaya çalışanların karşısında durun.

Cinsel şiddet vakalarını tartışırken, mağdurun içki içip içmemiş olması, kıyafetleri ve cinselliği konu dışıdır.

3. Erkekliği yeniden tanımlayın. 

Erkekliğin sizin için ne anlama geldiğini ve onu yaşama biçiminize eleştirel bir gözle bakın, ve erkekliğinizi feminist ilkelerle yeniden tanımlayın.

4. Mağduru suçlayıcı dilden uzak durun.

Mağdurları suçlayan, kadınları nesneleştiren ve cinsel tacizi meşrulaştıran bir dil kullanmamayı seçebilirsiniz. Bir kadının ne giydiği, neyi,  ne kadar içtiği,  belirli bir vakitte nerede olduğu, ona tecavüz etme daveti değildir.

5. Sıfır tolerans gösterin. 

Bulunduğunuz her yerde cinsel taciz ve şiddete karşı sıfır tolerans politikasını benimseyin. Bunun için kararlı olmanız ve her gün pratik etmeniz gerekiyor.

6. Tecavüz kültürü konusunda daha fazla bilgi sahibi olun. 

Herkes tecavüzün yanlış olduğu konusunda hemfikir olsa da, kelimeler, eylemler ve eylemsizlik yoluyla, cinsel şiddet ve cinsel taciz normalleştirilir ve önemsizleştirilerek bizi tecavüz kültürünün bir parçası haline getirir.

7. Kesişimsel bir yaklaşım benimseyin. 

Tecavüz kültürü, cinsiyet kimliği, cinsellik, ekonomik durum, ırk, din veya yaş ne olursa olsun hepimizi etkiler. Kökten bir değişim için kişinin kendini tanımlama ve ifade etme hakkını sınırlayan cinsiyet ve cinselliğin kısıtlayıcı tanımlarını geride bırakması gerekir.

8. Tecavüz kültürünün tarihini öğrenin.

Tecavüz, tarih boyunca bir savaş ve baskı aracı olarak kullanılmıştır. Kadınların onurunu kırmak, etnik temizlik ve soykırım için kullanılır.

9. Kadınlara yatırım yapın.

Kadınları güçlendiren, seslerini yükselten, cinsel taciz ve şiddete maruz kalanlara yardım eden ve tüm cinsiyet kimlikleri ve cinselliklerin kabulünü destekleyen kuruluşlara bağış yapın.

10. Cinsel taciz ve şiddete maruz kalanları dinleyin. 

#MeToo, #TimesUp, #NiUnaMenos, #BalanceTonPorc gibi hareketlerin seslerini yükselttiği bir dönemde, cinsel şiddet her zamankinden daha fazla konuşulur oldu.

Cinsel taciz ve şiddete maruz kalanların deneyimlerini ve aktivistlerin hikayelerini dinleyin, okuyun.

11. Tecavüze gülmeyin.

Tecavüz asla gülünecek bir şey değildir. Tecavüz şakaları cinsel şiddeti meşrulaştırarak mağdurların  konuşmasını zorlaştırır. Cinsel şiddeti normalleştiren ve haklı çıkaran mizah asla kabul edilemez.

12. Aktif olun. 

Ülkenizin kadınları ve kız çocuklarını korumak için neler yaptığını görmek için kadına yönelik şiddet hakkındaki küresel veritabanına göz atın. Cinsiyet eşitliğini destekleyen yasaların uygulanmasını sağlamak için temsilcilerinizle iletişim kurun.

13. Cezasızlığa son verin.

Tecavüz kültürünü sona erdirmek için, failler sorumlu tutulmalıdır. Failler için yasal sonuçlara karşı bir itiraz görüyorsanız, adalet ve hesap verebilirlik için savaşın.

14. Aktif bir görgü tanığı olun. 

Dünya çapında her üç kadından biri tacize uğramaktadır. Kadına yönelik şiddet şok edici derecede yaygındır ve rıza dışı veya şiddet içeren davranışlara tanık olabiliriz. Aktif bir görgü tanığı olarak müdahale etmek, failin davranışlarının kabul edilemez olduğunu gösterir.

15. Yeni nesli eğitin.

Gelecek neslin feministlerine ilham vermek bizim elimizde. Çocukların medyada, sokaklarda ve okulda karşılaştıkları cinsiyet klişelerine meydan okuyun.

16. Diyaloğa katılın.

Aileniz ve arkadaşlarınızla çevrenizdeki tecavüz kültürünü sona erdirmek için nasıl birlikte çalışabileceğinizi konuşun.

Kaynak: UN Women

avatar
  Kaydol  
Bildir
6 Aralık 2019