TEMA Vakfı ‘İklim için Kadın Liderleri’ Destekliyor

TEMA Vakfı’nın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘İklim İçin Kadın Liderler Projesi’, kadın gönüllülerin iklim değişikliği konusunda kapasitelerinin artırılması ve yerel iklim savunuculuğu yapabilmelerinin desteklenmesini hedefliyor.

İklim değişikliğinden en çok kadınların etkilenmesine rağmen, karar süreçlerinde kadınların etkin yer alamamalarını gündemine alarak bu projeyi hayata geçiren TEMA Vakfı, İklim için Kadın Liderler Projesi’nde bugüne kadar gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalarla ilgili detayları paylaşmak üzere kadın gazetecilere yönelik bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin, içinde bulunduğu Akdeniz Havzası sebebiyle iklim değişikliğine karşı en hassas ve riskli bölgelerden olduğunu belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, toplumda her kesimin iklim değişikliğinin etkilerini farklı boyutlarda yaşadığına değindi.

Dünyada iklim değişikliğinden en çok kadınların etkilendiğini ifade eden Ataç, özellikle az gelişmiş ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki engellerin, ailenin bakımı, yemeği, ısınması ve suyunun tedarik edilmesi gibi rolleri kadınlara yüklediğini söylüyor.

Tarımda cinsiyet eşitsizliğine de değinen Ataç, iklim değişikliğinin yarattığı sorunlara karşı kadınların korunmadığı görüşünde: “Yine toplumsal yapı nedeniyle özellikle tarımda kadınlar aktif rol almasına rağmen toprağın sahibi erkekler oluyor. İklim değişikliğinin yarattığı problemlere karşı kadınlar tarlası için destek alamıyor, şartlarını iyileştiremiyor. Tarlada çalışan, üreten kadınken; iklim değişikliğine karşı desteklenen fonlardan yararlanan genelde erkekler oluyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri bu sorunlar nedeniyle kadınların yaşamını daha da zor hale getiriyor.”

Sadece üretim ve toplumsal yaşamda değil, karar alma süreçlerinde de kadınlar yeteri kadar temsil edilmiyor. Ataç,  iklim politikalarının oluşturulmasında kadınların temsil oranın çok az olduğunu söylüyor: “Dr. Barış Gencer Baykan’ın araştırmalarına göre müzakerelerde Türkiye delegasyonundaki kadın temsiliyeti oranı %35 seviyesindedir. Çevre ve iklim konusunda yürütülen çalışmalarda hızlı hareket edip etkin sonuçlar alabilen kadınlar, konuyla ilgili karar sürecinde yer alamıyor.”

İklim hareketinde eşit temsiliyeti çok önemli gördüklerini ifade eden TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, İklim için Kadın Liderler Projesi ile Vakıf temsilcilerini hem iklim değişikliği konusunda bilgilendirip bilinçlendiriyor hem de iklim savunuculuğu yapmaları ve konuya liderlik etmeleri için desteklediklerini vurguluyor.

Bilinçlendirme çalışmaları ile kapasite artırımı sağlanıyor

CFLI (Kanada Yerel Girişimler Fonu) kapsamında desteklenen proje kapsamında gönüllülerin bölgelerinde sera gazı azaltımı ve etki azaltımı gibi konularda savunuculuk çalışmaları yapmalarını desteklemek ve yerel yönetimlerden iklim eylem planı talep etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

İlk defa kadınlara yönelik bir proje gerçekleştiren Vakıf, proje kapsamında toplamda 29 ilde 86 temsilciye eğitim sağlamış.

Projeden faydalanan kadınlar deneyimlerini paylaştı

Toplantıda ayrıca, Tekirdağ Çerkezköy’de tarım alanına kurulması planlanan termik santrale karşı çalışmalar yürüten ve bu konuda başarılı bir sonuç elde edilmesinde önemli katkıları olan TEMA Vakfı Çerkezköy İlçe Sorumlusu Nilüfer Ceylan ve Çerkezköy Pınarca köyü sakini İlknur Bozkaya bölge halkıyla yürüttükleri faaliyetlerden söz etti. Gaziantep’ten toplantıya katılan TEMA Vakfı Şehitkamil İlçe Sorumlusu Duygu Karabay ise bisiklet gibi doğa dostu ulaşım olanakları ile ilgili yerel yönetimle yürüttüğü çalışmalara değindi.

avatar
  Kaydol  
Bildir
20 Şubat 2019