Türkiye’de Sosyal Girişim Liderlerinin Yüzde 55’i Kadın

British Council’ın yayımladığı “Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu” başlıklı rapora göre, Türkiye’de sosyal girişim liderlerinin yüzde 55’ini kadınlar oluşturuyor.

Sosyal girişim kapsamında British Council tarafından, 2009’da başlatılan ve Türkiye’nin de yer aldığı 31 ülkeyi kapsayan Küresel Sosyal Girişim Programı çerçevesinde hazırlanan rapor, Ankara TED Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir etkinlikte açıklandı.

Araştırma, British Council ve İstasyonTEDÜ’nün (TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi) liderliğinde ve TED Üniversitesi, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado Danışmanlık ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi desteğiyle yapıldı.

Rapor literatür taraması, Ankara ve İstanbul’da 80 katılımcıyla gerçekleştirilen iki danışma toplantısı, 241 katılımcıyla yapılan online anket, 37 ayrı sosyal girişimle yapılan birebir görüşmeler, Ankara, İstanbul ve İzmir’de 42 katılımcıyla gerçekleştirilen 12 odak grup toplantısı ve 42 katılımcının yer aldığı iki yuvarlak masa toplantısı sonucu ortaya çıktı.

Sosyal girişimlerin çoğu Ankara, İstanbul ve İzmir’de

Rapora göre, Türkiye’deki yaklaşık sosyal girişim sayısı 9000 civarında. Sosyal girişimlerin çoğu Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunuyor ve büyük bir kısmı 2015 ’ten sonra kurulmuş.

Rapor’da yer alan verilere göre, sosyal girişimlerin %86’sı son 12 ay içinde yeni bir ürün, hizmet ya da model geliştirmiş. Yani bu demek oluyor ki, Türkiye’deki sosyal girişimlerin çoğu yenilikçi.

Kadınların dış fon kaynaklarına erişimi düşük

Rapora göre, sosyal girişimler genellikle kendi kişisel kaynaklarını kullanıyor. Sosyal girişimlerin %65’i dış finansman arıyor. Dış fon kaynaklarına ve finansmana ulaşım konusunda, kadınların oranı erkeklere kıyasla daha düşük.

Rapor, sosyal girişimin önündeki engelleri ortaya koyarken, fırsatlara ışık tutan ve bu alanın gelişmesi için kadınların güçlendirilmesi, gençlere sosyal girişimcilik eğitimi verilmesi ve finansmana erişim, büyüme gibi konularda önerilerde yer veriyor.

STK’ların yüzde 47’si genç, yüzde 55’i kadın liderlerden oluşuyor

Raporda öne çıkan bulgulara dikkat çeken TED Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Salih, kadınların yönetimdeki çoğunluğunun yanı sıra yüzde 47.28’inin 35 yaş altındaki kişiler tarafından kurulduğunu söyledi. Sosyal girişimlerde çalışanların yüzde 83.6’sının yüksek derecede eğitimli olduğuna dikkat çeken Salih, “Karşılaşılan başlıca zorluklar arasında ise olumsuz ekonomik şartlar, iklim, yüksek vergiler, kuruluş maliyetleri görülüyor” dedi.

Araştırmaya göre, Türkiye’de ki sosyal girişimci liderlerin , %55’i kadınlardan oluşuyor. Bu da demek oluyor ki sosyal etki yaratma konusunda kadınlar, erkeklere kıyasla daha aktif yer alıyor.

Rapordaki bir diğer önemli bulgu da, Türkiye’deki sosyal girişimlerin yasal statülerinin, girişimlerin ihtiyaçlarına göre farklılaştığı yönünde oldu. Türkiye’de geniş bir yelpazeye sahip sosyal girişimler; kooperatif, limited şirket, şahıs şirketi, anonim şirket, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri gibi farklı yasal statüleri kullanıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Diken, britishcouncil.org.tr

avatar
  Kaydol  
Bildir
4 Temmuz 2019