Zelal Yalçın’ın Yerel Katılım ve Eşitlik Birimleri Üzerine Politika Notu

TESEV’in Friedrich Naumann Vakfı ortaklığı ile 2016’da başlattığı Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek çatı projesinin 2017 projesi “Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı” kapsamında yayınlananan ve Zelal Yalçın tarafından kaleme alınan “Kadınlar için Yerel Bir Katılım Aracı Olarak Eşitlik Birimleri” kadın bakanlığının yokluğu ve önümüzdeki yerel seçimlerin kesişiminde, biz kadınlar için çok önemli bir noktada duruyor.

Görsel: Hear Our Voice-Brooke Fischer- Amplifier

Geçtiğimiz genel seçim ve kadınların parlementodaki yetersiz sayısını, Aile Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın birleşmesi ile daha da açılan kadınlar için bir bakanlık boşluğu ve yaklaşmakta olan yerel seçimleri ve yerel yönetimlerdeki mevcut cinsiyet eşitsizliğini düşündüğümüzde, Zelal Yalçın’ın kaleme aldığı politika notu bizler için güzel bir çerçeve çiziyor. Dünyada çözüm önerileri ve politika araçları, Türkiye’de kent ve katılım, Eşitlik birimleri ve Kente kadın katılımı için öneriler başlıklarına yer veren politika notu, önümüzdeki süreçte sıkça başvurabileceğimiz bir kaynak. Toplumsal cinsiyet uzmanı formasyonu ve Şişli belediyesinde çalışarak yerele dair edindiği gözlemlerle Yalçın eşitlik meselesinin yerelde nasıl işlediğine ve işlemediğine dair faydalı noktalara değiniyor:

Kağıt üzerinde herkesin eşit olduğu ifade ediliyor olsa da kenti kullananlar için hizmetlere erişilebilirlik, kararlara ve yönetim süreçlerine katılım bağlamında ne ölçüde «eşit» olunduğu büyük bir soru işareti.  Eşitlik kavramının anayasal bir madde olmanın ötesine taşınması ve fiili olarak da eşitliğin sağlanması için yerel yönetimlerin sorumluluğu büyük. (Yalçın: 2)

Eşitliğinin fiili olarak giderilmesi için yerelde çalışan Eşitlik Birimlerinin dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihtiyaçları karşılamak için elzem bir mekanizma olduğunu belirtiyor. Eşitlik Birimleri yoluyla kent yönetimine kadın katılımını sağlamak için ise oldukça çeşitli öneriler dillendiriyor:

Yerel yönetimlerde eşitlik için ilk hareket genel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin yanı sıra, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve kentsel planlama gibi spesifik eğitimlerin sağlanması, yönetici ve uygulayıcılara eşitlik perspektifi kazandırılmasının teşvik edilmesi olmalı. Stratejik plan, performans programı gibi yerel politika metinlerinin cinsiyet eşitliği perspektifi ile düzenlenmesinin yanı sıra Yerel Eşitlik Eylem Planı oluşturulmalı. (Yalçın: 4)

Kadınlar için Yerel Bir Katılım Aracı Olarak Eşitlik Birimleri politika notuna buradan ulaşabilirsiniz.

Zelal Yalçın – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı

Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün ardından İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi yüksek lisansı yapan Zelal Yalçın, Mor Çatı, Kurgular ve Hakikatler Konferansı ve 2010 BM CEDAW Gölge Rapor STK ekibinde çeşitli görevler aldı. Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği kurucu ekibinden olan Yalçın, halen Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Biriminde Cinsiyet Eşitliği Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

avatar
  Kaydol  
Bildir
24 Eylül 2018