Kadın Cinayetlerini Haberleştirme Kılavuzu

Gazeteciler kadın cinayetlerini haberleştirirken, şiddet sarmalını meşrulaştıracak bir haber dili kullanabiliyor. Filmmor Kadın Kooperatifi’nin, kadına yönelik şiddetin yeniden üretilmemesi için gazetecilere bazı önerileri var.

Adını Koyun.

Bir Kadın, herhangi bir kişi tarafından “kadın olduğu için” öldürülmüşse, bu bir adli olay değil, “kadın cinayeti”dir.

3. Sayfa Haberi Değil!

Kadın cinayetleri politik cinayetler ve yeri 3. sayfa değil; ilk sayfa veya politika ve yaşam sayfalarıdır.

Klişelerden, Basmakalıp Yargılardan, Bahanelerden Uzak Durun

Haberi söylentiler, yakıştırmalarla, “bahaneler”, yargılarla, psikolog, yargıç, falcı veya hikaye yazarı gibi yazmayın.

Melodramdan, Sansasyon ve Pornografiden Kaçının

Haberde duygusallaştırma, dramlaştırma öğeleri, cinselliğe dair imalar, magazinel yaklaşımlar, cinayet ayrıntılarına yer vermeyin.

Haberi Adli Raporlara, Failin İfadelerine Dayandırmayın

Gerçek sorumluları bulmaya çalışın, haber kaynaklarınızı çeşitlendirin.

Kadın Cinayeti haberlerinde: 4N1K!

“Neden”in cevabını failin ifadesinde ya da kadının hayatında aramayın, cinayeti kadınların hayatıyla meşrulaştırmayın.

Kadınları, Hayatlarını Değil: Zihniyeti Teşhir Edin!

“Cinayeti hak etmiş mi?” diye soran/sorduran detayları, kadınları, özel hayatlarını değil, zihniyeti teşhir edin!

Faili Anlamaya/Aklamaya, Gizlemeye, Cinayeti Failin Hayatıyla Açıklamaya Çalışmayın

Cinnet, öfke, kıskançlık, iflas, aşk, öfke, işsizlik değil erkek şiddeti!

Yargı Süreçlerini İzleyin ve Sorgulayın

Hukuki süreçlerde rol alan “ideolojik/siyasal/ahlaki yaklaşımlar” sonuçlarının fikri takibi, olumlu emsal kararları atlamayın.

Cinsiyetçi Dil Kullanmayın

Cinsiyetçi terimler, kadınları aşağılayan atasözleri, dışlayıcı ifadeler ve klişeler kullanmayın.

Kadın Cinayetlerini “Cinayetin Ötesinde” Haberleştirin

Yalnızca “cinayet”i değil, kadın cinayetlerine dair mücadeleyi, kadın mücadelesiyle elde edilen olumlu sonuçları ve iyi örnekleri de haberleştirin. Kadınların söz ve karar hakkını yok saymayın!

Unutmayın! Kadın cinayetlerini önlemekte medyaya büyük bir sorumluluk düşüyor.

Kaynak: Filmmor

 

 

avatar
  Kaydol  
Bildir
4 Eylül 2019