Roman Kadınlarla Dayanışma Çağrısı: “Çocuklar Gıdaya Ulaşamıyor”

Uzun yıllar Romanlar üzerine çalışmalar yapan gazeteci Hacer Foggo, korona sürecinde çok zor günler geçiren Roman ka­dın ve çocuklar için bir dayanışma kampanyası başlattı: Derin Yoksulluk Ağı.

Fotoğraf: Elmas Arus

Evrensel’den Hilal Tok’a konuşan Foggo, kadınların çocuklarına mama alamadıklarını, yedirecek bir şey bulamadıklarını aktarıyor.

Yüz yüze temas edemese de he­men her gün neredeyse on aile ile telefonla görüşen Foggo, anlatılan­ları şöyle aktarıyor: “Roman kadın ve çocukların çoğu kağıt toplayıcılı­ğı, çiçekçilik yapıyor ama şu an çalı­şamıyorlar. Sokağa çıkma yasağı yok ama çıkanlar da, bir şeyler kazanmaya çalışanlar da satamıyor elindeki­ni. Çünkü insanlar birbirlerine do­kunmak istemiyorlar. Konuştuğum bir kadın diyor ki ‘Abla kimse çiçek satın almadı’, işte simitçiyse ‘Simit satın alınmadı’… Ya da kağıt topla­yamıyor artık, mümkün değil çünkü kağıt satacağı yerlerin çoğu kapalı. Bunun dışında müzisyen olduğu hal­de şu anda kağıt toplayan insanlar var, ya da çiçekçiyse alternatif başka bir şey yapmaya çalışıyor ama sonuç olarak aslında ‘Sokağa çıkmamam gerekiyor’ diyor. Ama sokağa çık­madığı zaman da eve on lira dahi getirecek durumda olmuyor.”

Kadınlar ve çocuklar gıdaya ulaşamıyor

Özellikle kadınlar ve ço­cukların gıdaya erişiminde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Foggo, şöyle devam ediyor: “Ben bunları söyle­mekten utanıyorum ama gerçekten ağlayarak arıyor insanlar, diyorlar ki ‘Çocu­ğuma mama alamıyorum, altını değiştiremiyorum bezi yok. Bunlar normalde de pahalı olan şeyler ama hiç değilse günlük kazanç ile bir şekilde alıyorduk’ diyor bir an­ne. Ama bir bebeğe mama bulama­mak ne demek yani!”

Kadınlar hayal edemeyeceğiniz kadar kötü durumda 

Roman kadınların bu süreçte psiko­lojik olarak da iyi olmadığını, çok kay­gı ve tedirginlik yaşadığını söylüyor Foggo. “Roman kadınları en fazla üzen şey bebeğine mama alamayacak duruma gelmek… Eskiden bir şekilde çocuğunun önüne yemek koyabilmek, onu okula gönderebilmek mutlu edi­yordu bu kadınları… Çünkü bir şekilde de olsa hayat dönüyordu. Kendi ka­zançları dolayısıyla bir gelirleri vardı. Ama şu anda gelir yok. Bir sosyal gü­vencesi de yok. Hayal edemeye­ceğiniz kadar kötü durumda kadınlar. İnanılmaz ruhsal bir çöküş var. Bir de bu çıkmazlık hali öfkeye dönüşüyor.

Dayanışma kampanyası: “Derin Yoksulluk Ağı”

Roman ailelerin, özellikle de kadınla­rın ayakları üzerinde durabilmesi için sosyal devletin gereğinin yerine getiril­mesi gerektiğini vurgulayan Foggo, çoğunluğu kadınlardan oluşan “Derin Yoksulluk Ağı” ile birlik­te bir kampanya başlattı.

Acil ihtiyacı olanları tespit edip, onlarla dayanışmak isteyenleri online bilgilendiriyor ve yine destekçilerin zor durumda olan ailelere online alışverişle gıda göndermesine ara­cılık yapıyorlar:  “Başlattığımız bu hare­kette yer alanların da birçoğu bu alanda çalışanlar ve çoğu da kadın. Sanal alan­dan bir dayanışma başlattık. Umarım sokağa çıktığımız günlerde de zaman da bu dayanışma sürecektir” diyor Foggo.

Kaynak: Evrensel

avatar
  Kaydol  
Bildir
7 Nisan 2020