Pandemi Sürecinde Kadınları İş Yerinde Desteklemenin 10 Yolu

Dünya çapında toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin daha da artacağı ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerindeki ilerlemenin tersine döneceğine dair endişeler artıyor.

Bu aşamada mevzi kaybetmek, gelinen şu noktada kadınlar için kötü sonuçlar doğuracaktır. Kadınların ve kız çocuklarının bu kriz sırasında ve sonrasında yürütülecek tüm mücadelenin merkezinde olması zorunludur. Şirketlerin bu konuda neler yapabileceğine bir bakalım.

Krizin kadınlar üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak

Krizle mücadeleyi zararlı cinsiyet normlarını, ayrımcı uygulamaları ve eşitsizlikleri sürdürmeyecek şekilde uygulamalıyız.

Bundan kaçınmak için, krizin kadınlar üzerindeki etkisini ve bu etkinin cinsiyetler arasında nasıl farklılaşacağının farkında olmamız önemlidir.

Kadınların kilit ve etkili pozisyonlarda temsil edilmesini sağlayın

Araştırma, çeşitliliğin daha zengin, daha üretken ve daha sürdürülebilir kararlara yol açtığını kanıtlıyor. Bununla birlikte, kadınlar küresel sağlık liderliğinin sadece yüzde 25’ine sahip ve ayrıca Covid-19’la ilişkili küresel sağlık konularında karar alma ve liderlik organlarında da yeterince temsil edilmemektedir. Bu, kadınların liderlik rolleri ve yönetim kurullarında yeterince temsil edilmediği toplumumuzun bir başka belirtisidir.

UN Kadın Birimi, koronavirüsle cinsiyete duyarlı bir mücadele verilebilmesi için kadın politikacılar, önemli rollerdeki etkileyiciler ve karar vericilerin dahil olduğu çok paydaşlı bir katılım öneriyor.

Çalışan anneleri destekleyin

Kadınların yüzde 14’ü, koronavirüs krizinin yarattığı ailevi talepler nedeniyle işlerini bırakmayı düşünüyor. İşgücünden ayrılmaya karar vermek, zaten ücret, emeklilik ve sağlık sigortası açısından eşitsizliğe maruz kalan kadınlar için uzun vadeli finansal sonuçlar doğurabilir.

Bu, şirketler için toplumsal cinsiyet kalıplarını kırabilecek, geleneksel anlatıları değiştirebilecek ve bakım ve aile sorumluluklarının daha dengeli paylaşımını teşvik edebilecek esnek çalışma düzenlemeleri de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete duyarlı ve aile dostu işyeri politikaları ve uygulamaları benimseme fırsatıdır.

Yardım hatlarıyla ilgili bilgilendirme yapın

Karantina dönemi ayrıca aile içi şiddette endişe verici bir artışa neden oldu.

Binlerce kadın zaten kaynaklara, yardım hatlarına ve sığınma evlerine erişemiyor. Şirketler, aile içi şiddet hatları ve sağlık danışmanı yönlendirmeleri de dahil olmak üzere çalışanları ihtiyaç duydukları hizmetlere yönlendirmede önemli bir rol oynayabilir.

Önyargılara işaret edin

Kadınlara karşı işleyen ve kariyerlerinde ilerlemelerini önemli ölçüde etkileyebilecek önyargılara yönelik politikaları gözlemlemeye devam etmek önemlidir.

Herhangi bir krizde, her kararın çeşitlilik açısından hesap verebilirliğe uygun alınmış olması çok önemlidir.

Kadın odaklı çalışan gruplarına ve ağlarına yatırım yapın

Birçok kuruluş, kriz dönemlerinde kritik bir rol oynayabilecek personel ağlarına yeterli zaman ve para yatırmaz.

İnsanlar aynı korkuları ve zorlukları paylaşan grupların bir parçası olduklarında kendilerini daha güvende hissederler.

Erkekleri diyaloga dahil edin

Bazı şirketler erkekleri de içine alan kadın liderlik programları açıyor ve bu sayede erkekler kadın meslektaşlarının karşılaştığı zorlukların daha iyi farkına varma fırsatı yakalıyor.

Erkekler cinsiyet eşitliği mücadelesinde önemli bir rol oynayacak, bu yüzden onları diyaloğa dahil etmek ve desteklerini güvence altına almak çok önemli.

avatar
  Kaydol  
Bildir
30 Haziran 2020